Gavs

Posted by

Gavs: Yardım eden. Evliya arasında kullara yardımla vazifelendirilen veli zat.
1-) Yardım, medet.
2-) Tasavvuf; Kendisine sığınıldığı ve kendisinden yardım istendiği zaman kutba verilen isim.
3-) Suya dalma, dalgıçlık:

Gavs ile ilgili kelimeler:
Gavs-üs-Sakaleyn: İnsanlara ve cinlere yardım eden büyük veli Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin lakabı.
Gavsiyet: tasavvuf; Gavs makamı
Gavs-i âzam: En yüce mertebede olan veli, kutb-ı ekber.
Gavsü’l-vâsilin: Gerçeğe ulaşmış olan ariflerin en büyüğü, gavsı.
Gavsu’l-âzam: Tasavvufta kainatın yönetiminden sorumlu olduğuna inanılan veliler örgütünün başı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir