FITRAT nedir?

Posted by

Tertemiz yaratılış : FITRAT

Fıtrat nedir?: İlk yaratılış anında varlık türlerinin temel yapısı, karakteri ve henüz dış tesirlerden etkilenmemiş olan ilk durumları anlamında kullanılmaktadır. İslam’a göre insanın ilk yaratılış durumu; eksiklik ve kusurlardan uzak, temiz ve günahsız, gelişme ve olgunlaşmaya hazır ve elverişli, insan olmanın ve insanca yaşamanın gerektirdiği bütün imkan ve özellikleri bünyesinde taşıyan bir potansiyel tamlığa sahiptir.
Bütün insanlar aynı, ortak ve kusursuz bir fıtrat ile dünyaya gelirler. İnsan fıtratında, Allah’ın varlığını ve birliğini tanımaya doğru tabii bir eğilim vardır. İnsan, dine kabiliyetli ve hazır olarak dünyaya gelir.
Din duygusu fıtri bir duygudur ve ilk yaşlardan itibaren gelişmeyi beklemektedir. Bu duyguya şekil veren, gelişmesine veya bütünüyle körelmesine etki eden, kişinin içinde büyüdüğü çevre, özellikle aile çevresidir. Hz. Peygamber’in şu hadisi bu gerçeği açıklar: “Her doğan fıtrat üzere doğar, sonra anne-babası, onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar.” (Buhârî, Cenâiz, 79)
(İslam’da İnanç, İbadetve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, II, 560)
Not : Alıntıdır (Diyanet takvimi 07, 04, 2018)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir