Feridat-ı Adile

Posted by

Farîdât-ı Âdile: Dinimizin dört temel kaynağından icmâ’ ve kıyas.

Farîdât-ı Âdile ile ilgili hadis:
1-) İlim üçtür: Ayet-i muhkeme (hükmü açık âyet-i kerîmeler), sünnet-i kâime (Peygamber efendimizin hadîs-i şerîfleri, mübârek söz ve davranışları) ve farîdât-ı âdile. (Hadîs-i şerîf- Ebû Dâvûd)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir