Felsefe

Posted by

Felsefe:
1-) Var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.
2-) Bir bilgi alanının ya da bilimin temelini oluşturan ilkeler bütünü.
3-) Hikmet bilgisi, filozofi.
4-) Hikmet ve marifet sevgisi.
5-) Bir ilmin esaslı düsturları.
6-) Tabiat, huy ve mizaç sakinliği; rahatlık.
7-) Musibete, felakete sabretme, dayanma ve Allah’tan geldiğine inanarak boyun eğme.
😎 Madde, hayat, yaratılış, kainat, ruh, ölüm, ölüm sonrası gibi konularda insan gücünün akla dayanarak ortaya koyduğu düşünce ve görüşlerin tamamı.
9-) Beğendiği düşüncelerini hakikat olarak anlatmak, yaldızlı, heyecan verici laflarla inandırmaya çalışmak.
10-) Tecrübeye, hesaba dayanmayan şahsi düşünceler.

Felsefe ile ilgili kelimeler:
Felsefe-i ahlâkıyye: Ahlak felsefesi.
Felsefe-i beyan: Beyan İlmindeki kaidelerin vazediliş sebep ve gayelerinin açıklanması.
Felsefe-i dîniyye: Din felsefesi.
Felsefe-i târihiyye: Tarih felsefesi.
Felsefe-i ûlâ: İlk çağ felsefesi.
Felsefe yapmak:
1-) Felsefe ile uğraşmak.
2-) Olaylar karşısında kendince birtakım düşünceler ileri sürmek.
Felsefeci:
1-) Felsefeyle uğraşan kimse.
2-) Okul dilinde; Felsefe öğretmeni.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir