Fehm

Posted by

Fehm:
1-) Anlayış, kavrayış.
2-) İyiyi kötüden ayıran anlama kuvveti.
3-) Ulu kişi.

Fehm ile ilgili kelimeler:
Fehm eylemek (fehm etmek): Anlamak.İdrak etmek.
Fehmedilmek: Anlaşılmak, idrak edilmek:
Cevdet-i fehm: Fehm ve anlayış üstünlük ve iyiliği.
Kasır-ül fehm: Anlayışı noksan, kısa anlayışlı. Anlayışsız.
Kecfehm: Yanlış anlayan.
Kem-fehm: Anlayışı kıt. İdraki az.
Sühan-fehm: Sözün, kelamın değerini takdir eden.
Fehm-i âyet: Ayetin anlaşılması, idrak edilmesi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir