Faydasız bir mecliste okunacak dua

Posted by

Faydasız konuşmaların ve işlerin yapıldığı bir mecliste okunacak dua :

Ebû Hureyre’den rivayetle:
Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Kim bir mecliste oturup da orada faydasız sözler çoğalırsa, sonra o meclisten kalkmadan önce bu duayı okursa, o mecliste iken girdiği günahlar bağışlanır.
Dua :
“Subhâneke rabbenâ ve bihamdik. Lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk.”
Anlamı :
“Ya Rabbi! Seni tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden af diler, Sana tövbe ederim.”
(Tirmizî 4/241)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir