Fatır suresi hakkında

Posted by

Fâtır suresi:
Fatır suresi hakkında :
1-) 35. inci suredir.
2-) Mekke’de inmiştir.
3-) 45 ayettir.
4-) İlk ayette Allah’ın yaratıcılığı ile ilgili ” yaratan, yoktan var eden ” manasına gelen ” Fatır ” kelimesinden almıştır.
5-) Harf sayısı ; 3159
6-) Kelime sayısı ; 780
7-) Bir diğer ismi ; Melâike
😎 Mushaftaki sayfası ; 433
9-) Cüzü ; 22
10-) İniş sırası ; 43
11-) Hacim olarak mesani surelerden ve bir hizip kadardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir