Fatiha’nın önemi

Posted by

Fatiha’nın önemi

Bir kudsi hadiste Allah Teala’nın,”Namazı (Fâtiha’yı) kulumla kendi aramda yarı yarıya paylaştım ve kulum dilediğini alacaktır” buyurduğu ifade edildikten sonra şöyle devam edilmiştir: Kul (namazda Fâtha’yı okurken) “Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” deyince Allah, “Kulum bana hamdetti” buyurur. Kul, “O, rahmandır ve rahîmdir” deyince Allah, “Kulum beni övdü” der. “Ceza gününün tek sahibi” deyince   “Kulum benim yüceliğimi dile getirdi” der. “Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz” deyince “Bu, kulumla benim aramda ortak olan kısımdır ve istediği kulumun olacaktır” buyurur. Kul “Bizi dosdoğru yola ilet; nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların ve doğrudan sapmışların yoluna değil!” deyince Allah, “İşte bu, yalnızca kuluma aittir ve kuluma istediği verilecektir” buyurur. Sonunda amin diyerek “Duamızı kabul buyur, elimizi boş çevirme” deriz. Peygamberimiz de (s.a.s.) Fâtiha’dan sonra “amin” demiştir.

Not: Alıntıdır (Diyanet takvimi 26.01.2021)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir