Fatiha suresinden kıymetli bir dua

Posted by

Surei Şerifei fatihanın kıymetli bir duası:

Her gün 92 kere Fatiha-i Şerif
Arapça:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿1﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿2﴾ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿3﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿4﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿5﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿6﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿7
Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în İhdinessirâtal mustakîm Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Ardından 19 kere aşağıdaki dua okunur.

Dua:
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Münevveri ebsaril arifine bi-envaril ma’rifeti vel yakin. Vel cazibi ezimeti sairil mühakkikin. bicezabitil kurbi vel temkin. Ve fatihi ikfali kulubil müehhidini, bi-mefatihit tevhidi vel fethil mübin. Ellezi ahsene kulle şey’in halakahu ve bedee halkal insani min tin. Summe ceale neslehu min sulaletin min main mehin.
Errahmanirrahim. Elazizül hakim. Elaliyyül Azim. Elaliyyül Kadim. Hatebe Musel kelimi bi hıtabit tekrim. Ve şerrefe bi-nebiyyihil Kerimi bitteşrifi vet ta’zim. Ve lekad âteynâke seb’an minel mesânî vel kur’ânel azîm.
Maliki Yevmiddin. Kasunel cebabireti vel mütekebbirine ve nübidit tuğati vel hasidin. Zalikümüllahü Rabbüküm fetebare kallahü Rabbül Alemin. Zeyennel kainati bi melabisit tekvin. Ya men la şerike lehü fi mülkihi vela muin.
İyyake na’budu ve iyyake nestein. Mu’terefine bilaezi anil kıyami bihukukike fi külli vaktin ve hinin. Ya baiser rihil alim. Ya muhyil izame ve hiye ramim.
İhdines sirateel müstakim. Sıratı ehlid dinil kavim. Sıratı ehli İslamı vet teslim.
Sıratellezine en’amte aleyhim. Sıratellezine temesseku bil huda ve ferihu bi dinihim.
Gayrıl mağdubi aleyhim. Ehebna Allahümme mevahibes sıddıki ve eşhedüna minke müşaheditis sühedai ves salihin. Vela tecaina dalline vela mudillin. Vela nahşürna fi zümretid dalline vela mudillin Amin.

Bu duadan sonra 13 defa da aşağıdaki dua okunursa kısa zamanda okuyan kişide fevkalade haller meydana gelir.

Dua:
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinellezi besadehu bi efidil ülfeti ve ilail berri ve tait tevfik ve sais sebat ve cimül cemal ve haül hulleti ve dalid deymumiyyeti ve zaliz zerariyyeti ve raır re’feti ve zaiz zulfa ve sinus seyadeti zerariyyeti ve şiniş şehadeti ve sadıs sefa ve daduz zıya ve taut tahareti ve zauz zuhur ve aynül inayeti ve gaynül fena ve faul vefa ve kaful kurb ve kaful kifayeti ve lamül velayeti ve mimul mulk ve nunun nubüveti ve lamül hidayeti ve yavül vikayeti ve lam elifil velayeti ve yaül yakin. En tüsehhireli abdikel refrefül uhaydzar aleyhisselam hadimi Fatihatül kitab. Sehhil teshirit tasarrufi bihi inneke ala külli şeyin kadir birahmetike ya erhamerrahimin.

2 comments

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir