Fatiha suresi

Posted by

Fâtiha suresi:
Fatiha suresi hakkında :
1-) 1. inci suredir.
2-) Mekke’de inmiştir.
3-) 7. ayettir.
4-) Kuran’ın ilk suresi olduğu için ” başlangıç anlamına gelen ” Fatiha ” adını almıştır. “Diğer adları Umm al-Kitab, es-Seb’ul-Mesânî, es-Salât”
5-) Harf sayısı 139
6-) Kelime sayısı 29
7-) Diğer isimleri: Hamd, Ümmü’l Kur’an, Sebu’l Mesani
😎 Mushaftası sayfası: 1
9-) Cüzü: 1
10-) İniş sırası: 5
11-) Lafız ve hacim bakımından kısa surelerden, yani “Mufassal” surelerdendir. Ancak Mufassal sureler içinde de “Kısar” surelerden sayılmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir