Fasl

Posted by

fasl:
1-) Ayrıntı; ayırma, ayrılma; kesme; kesinti; bölüm.
2-) Halletme, neticelendirme.
3-) Aleyhte bulunma, adam çekiştirme.
4-) Bir kitabın başlıca bölüntülerinden her biri.
5-) edebiyat; kelimeler, terkipler ve cümleler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma usulü.
6-) müzik; bir defada çalınan peşrev, şarkı vesairenin hepsi.
7-) Tiyatro oyununun başlıca kısımlarından her biri.
😎 Dört mevsimden her biri,
9-a) Bir bestekarın aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai
9b-) Geniş manasıyla Türk müziğinde klasik bir konser programı,
10-) anatomi; mafsal, vücudun oynak yerleri.
11-) Orta oyunu ve Karagöz’de başlangıç ve konuşma kısmından sonra gelen, birçok tipin yer aldığı ve asıl konunun geçtiği bölüm.

Fasl ile ilgili ayet:
Nebe suresi 17. ayet:
Arapça:
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا
Okunuşu:
İnne yevmelfasli kane miykaten.
Anlamı:
Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.

Fasl ile ilgili kelimeler:
Fasl-ı bahar: İlkbahar.
Fasl-ül-eesed:anatomi; vücudun mafsalları, oynak yerleri,
Fasl-ı gül: Gül mevsimi, ilkbahar.
Fasl-ı harif: Güz mevsimi.
Fasl-ı hazân: Sonbahar, güz.
Fasl-ı Hitâb:
1-) Ön sözden sonra asıl maksada giriş.
2-) Fıkıh: Şahitlerin gösterdiği delil veya yeminlerinden sonra hakimin hükmetmesi.
3-) Hakkı batıldan ayırarak, nizaı ayırt edip kesmek ve halletmek. Her şeyi kemal-i vüzuh ile fasl edip hakikatini görmek.
4-) Kolay, açık ve anlaşılır söz söyleme.
Fasl-ı müşterek:
1-) İki sathın birleşmesinden meydana gelen çizgi
2-) geometri; arakesit.
Fasl-ı rebî: Bahar mevsimi.
Fasl-ı sayf: Yaz mevsimi.
Fasl-ı şitâ: Kış mevsimi.
Fasl-ı zamanın sahife-i selâsesi:
1-) Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman.
2-) Asr-ı saadetten evvelki devir, Asr-ı saadet ve ondan sonraki zamanlar.
Fasl-ı zamanın sahife-i selâse:
1-) Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman.
2-) Asr-ı saadetten evvelki
Hall ü fasl:
1-) Çözme ve ayırma.
2-) Açıklayarak bitirme.
3-) Bir meseleyi müspet bir neticeye bağlama.
Yevm-i fasl: İnsanların kısım kısım ayrıldığı ve davalarının halledildiği kıyamet günü.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir