Farz

Posted by

Farz:
1-) Müslümanlıkta, geçerli bir özür olmadıkça kesinlikle yapılması gereken, yapılmaması günah sayılan Tanrı buyruğu.
2-) mecazi: Yapılması gereken şey, boyun borcu, yapmak zorunda kalınan şey.
3-) Bir netice elde etmek için ihtimalli veya gerçek olarak kabul edilen bir tahminde bulunma, sayma, tutma, bir hususu bir davaya mevzu ve asıl kılma.
4-) Zaruri, lüzumlu, gerekli.

Farz ile ilgili ayetler:
Kasas suresi 85. ayet:
Arapça:
إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
Okunuşu:
İnnellezı ferad aleykel kur’ane le raddüke illa mead kur rabbı a’lemü men cae bil hüda ve men hüve fı dalalüm mübın
Anlamı:
Kuran’ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki: “Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.”

Nisa suresi 103. ayet:
Arapça:
فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
Okunuşu:
Fe iza kadaytümüs salate fezkürullahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubiküm fe izatme’nentüm fe ekıymüs salah innes salate kanet alel mü’minıne kitabem mevkuta
Anlamı:
Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.

Farz ile ilgili hadisler:
1-) Kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi, başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca, onu çok severim. Öyle olur ki, benimle işitir. Benimle görür. Benimle her şeyi tutar.Benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınırsa, onu korurum. (Hadîs-i kudsî-Buhârî)
2-) Ey kulum! Emrettiğim farzları yap, insanların en abidi (ibadet edeni) olursun. Yasak ettiğim haramlardan sakın, vera sahibi olursun. Verdiğim rızka kanaat eyle, insanların en ganîsi (zengini) olursun, kimseye muhtaç kalmazsın. (Hadîs-i kudsî-Mişkât, Câmi-us-Sagîr)
3-) Biri gelip Resulullah efendimize sual etti:
– Ya Resulallah Cennete gidecek amel nedir?
– Allah’a ortak koşmazsın, farzları yaparsın, farz olan namazı kılarsın, farz olan zekatı verirsin, Ramazanda orucu tutarsın.
– Ya Resulallah bu söylediklerinizden başka yapılması gereken şey var mı?
– Farz olarak bu kadardır; ama nafile olarak yapmak istersen başka.
– Allah’a yemin ederim ki farzları yaparım daha fazlasını yapmam.
Adam dönüp giderken Peygamber efendimiz buyurdu ki:
Cennetlik bir kimse görmek isteyen bu adama baksın. [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai]]

Farz ile ilgili kelimeler:
Farz-ı Ayn: Yerine getirilmesi her Müslümana ayrı ayrı borç olan farz.
Farz-ı Kifâye: Yerine getirilmesi her Müslümana ayrı ayrı borç olmayan, Müslümanlardan bazısının yapmasıyla diğerlerinden borçluluk hali kalkan farz.
Farz-ı muhâl:
1-) Olması imkansız olup, var gibi kabul edilen. Olmayacak şeyi, olmuş gibi düşünmek.
2-) Olmayacak bir şeyi olacakmış gibi düşünme.
3-) Olmayacak bir şeyi var sayma.
Farz-ı nebevî: Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın sözü, emri, hal ve takriri. Müslümanların ittibaında ve dinlemesinde maddi ve manevi pek çok fazilet bulunan, tatbikinde mühim sevaplar, terkinde mühim zararlar bulunan İslami emirler.
Farz-ı zannî Farz-ı amelî): Müçtehidlerce kat’i bir delile yakın derecede kuvvetli görülen, zanni bir delil ile sabit olan vazifedir ki, amel hususunda farz-ı kat’î kuvvetinde bulunur.
Farz-ı telâtum: Dünyanın her tarafına yayılmış olan ve son derece esnekliği sebebiyle havayı, sesi ve ışığı nakle yarıyan ve “esir” denilen ince maddenin farz ve kabul edilen dalgaları.
Farza: Diyelim ki, farz edelim ki, öyle kabul edelim ki, ola ki.
Farzen (Farzan):
1-) Farz edelim ki, kabul edelim ki, diyelim ki.
2-) Farz olarak. Farziyyeti kabul edilerek.
Farzî: Farz edilene, tahmin olunana dair. Takdir ve tahmin usulüne dayanan ve ona müteallik.
Farziye (farziyât): Bazılarına göre kabul edilir sayılan. Mevhum ve itibari olan. Aslı ispat edilmemiş hüküm.
Bilfarz: Olduğunu kabul ederek. Farz olarak.
Farz etmek: Saymak, tutmak.
Farz edilmek: Sayılmak.
Farz kılmak: (Allah) Bir şeyin yapılmasını kesin biçimde emretmek
32 Farz: İslam dininde Müslümanların Allah tarafından belirttiği emirler 32 farz adı altında birleştirilmişi.
A-) İmanın şartları 6 tanedir.
1-) Allah’ın birliğine inanmak
2-) Meleklere inanmak
3-) Kitaplara inanmak
4-) Peygamberlere inanmak
5-) Ahiret hayatına inanmak
6-) Kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak

B-) İslam’ın şartları 5 tanedir:
1-) Kelime-i Şehadet getirmek
2-) Namaz kılmak
3-) Oruç tutmak
4-) Zekat vermek
5-) Hacca gitmek

c-) Namazın dışındaki farzları 6 tanedir:
1-) Hadesten taharet
2-) Necâsetten taharet
3-) Setr-i avret
4-) İstikbâl-i kıble
5-) Vakit
6-) Niyet

D-) Namazın içindeki farzları 6 tanedir:
1-) İftitah tekbiri
2-) Kıyam
3-) Kıraat
4-) Rükû
5-) Secde
6-) Ka’de-i ahîre

E-) Abdestin fazları 4 tanedir:
1-) Ellerini dirsekleriyle beraber yıkamak
2-) Yüzünü yıkamak
3-) Başının dörtte birini mesh etmek
4-) Ayaklarını topuklarıyla beraber yıkamak

F-) Guslün fazları 3 tanedir:
1-) Ağzına su vermek
2-) Burnuna su vermek
3-) Bütün bedenini yıkamak

G-) Teyemmümün fazları 2 tanedir:
1-) Niyet etmek
2-) İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını mesh etmek. Tekrar elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh etmek.
Toplam: 32

54 farz: İslam alimlerinin seçtiği, her Müslümanın öğrenmesi, inanması ve tabi olması lazım olan farzlar.
1-) Allah-ü tealayı bir bilip, Onu hiç unutmamak. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmaya çalışmak.]
2-) Helalinden yeyip içmek.
3-) Abdest almak.
4-) Her gün vakti gelince, Beş vakit namaz kılmak.
5-) Hayzdan, nifastan ve cünüplüktan gusletmek.
6-) Kişinin rızkına, Allah-ü tealanın kefil olduğuna inanmak.
7-) Helalinden temiz elbise giymek.
😎 Hakka tevekkül ederek çalışmak.
9-) Kanaat etmek.
10-) Nimetleri için, Allah-ü tealaya şükretmek [nimetlerini emrolunan yerlerde kullanmak.
11-) Kaza ve kadere razı olmak.
12-) Belalara sabretmek [isyan etmemek].
13-) Günahlardan tövbe etmek.
14-) İhlasla ibadet etmek.
15-) İslam düşmanlarını düşman bilmek.
16-) Kur’an-ı kerimi dört delilden biri bilmek.
17-) Ölüme hazırlanmak yani farzları yapıp haramlardan kaçarak imanla ölmeye çalışmak.
18-) Allah-ü tealanın sevdiğini sevip, sevmediğini sevmemek ve bundan kaçmak.
19-) Ana babaya iyilik etmek.
20-) Gücü yetenlerin, imkanı nispetinde dinin emirlerini yaymaya çalışması.
21-) Mahrem olan salih akrabayı ziyaret etmek.
22-) Emanete hıyanet etmemek.
23-) Daima, Allah’tan korkarak, haramlardan sakınmak.
24-) Allah’a ve Resulüne itaat etmek.
25-) Günahtan kaçıp, ibadet ile meşgul olmak.
26-) Hükümdara karşı gelmemek.
27-) Aleme ibretle bakmak.
28-) Allah-ü tealanın varlığını tefekkür etmek.
29-) Dilini haram, fuhuş olan sözlerden korumak.
30-) Kalbini dünyanın faydasız şeylerinden, zararlı isteklerinden temizlemek
31-) Hiç kimseyi alay etmemek.
32-) Harama bakmamak.
33-) Hep sözüne sadık olmak.
34-) Kulağını fuhuş söz ve çalgıdan korumak.
35-) Farzları ve haramları öğrenmek.
36-) Tartı, ölçü aletlerini, doğru olarak kullanmak.
37-) Allah-ü tealanın azabından emin olmayıp daima korkmak.
38-) Allah-ü tealanın rahmetinden, ümidini kesmemek.
39-) Müslüman fakirlerine zekat vermek ve yardım etmek.
40-) Nefsin haram olan isteklerine uymamak.
41-) Aç olanı Allah rızası için doyurmak.
42-) Yetecek kadar rızk  için çalışmak.
43-) Malının zekatını, ürünlerinin uşrunu vermek.
44-) Adetli ve lohusa halinde bulunan hanımı ile ilişkide bulunmamak.
45-) Kalbini günahlardan temizlemek.
46-) Kibirli olmaktan sakınmak.
47-) Yetim çocuğun malını korumak.
48-) Genç oğlanlara, şehvete sebep olacak durum ve hareketlerden uzak durmak
49-) Günlük vakit namazlarını kazaya bırakmamak.
50-) Şirk koşmamak.
51-) Zinadan kaçınmak.
52-) Alkollü içki içmemek.
53-) Boş yere yemin etmemek.
54-) Haksız yere, zulümle yani gayrimeşru olarak başkasının malını almamak. Kul hakkından korkmak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir