Farz namazlarından sonra okunacak bir dua

Posted by

Farz namazlardan sonra hangi duaları etmeliyiz?
Okunuşu:
“Allahümme, Rabbena Rabbe külli şey’in, ene şehîdün Enneke Ente’r-hbü vahdeke lâ şerike lek.Rabbena Rabbe külli şey’in, ene şehîdün ‘l-abde küllehüm ihvetün. Allahümme, Rabbena Rabbe külli şey’in’ic’alnî ennhlisan leke ve ehlî fi külli saatin mine’d-dünya ve’l-âhirati, ze’i-celâli ve’l”rn’isma’ ve’stecib. Allahü’l-ekberu’l-ekber Allahü nûru’s-semâvâti ve’l Allahü’l-ekberu’l-ekberu hasbiyallahü ve ni’me’l-vekîl, Allahü’l-ekberu’l-ekber.”
Anlamı:
“Allah’ım, Rabbimiz, her şeyin Rabbi! Ben şahidim ki şüphesiz Sen ortağı ol­mayan tek Rabsın ve şüphesiz Muhammed Sen’in kulun ve peygamberindir. Allah’ım, Rabbimiz, her şeyin Rabbi! Ben şahidim ki şüphesiz kulların hepsi kardeştir. Allah’ım, Rabbimiz, her şeyin Rabbi! Beni dünya ve ahiretin her anında senin İçin ihlaslı olan kişi kıl ve ailemi de. Ey celal ve ikram sahibi! (Duamı) dinle ve kabul et. Allah en büyüktür, en büyüktür. Allah göklerin ve yerin nurudur (nurunu verendir). Allah en büyüktür, en büyüktür. Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. Allah en büyük­tür, en büyüktür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir