Fark

Posted by

Fark:
1-) Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran.
2-) Çıkarma işleminin sonucu.
3-) Menkul değerler borsasında piyasa yapıcı tarafından belirlenen alış ve satış fiyatları arasındaki fark.
4-) Kredi faizlerinde geri ödeme riskine göre belirlenen faiz farkı.
5-) Arta kalan.
6-) Başın tepesi, baştaki saçın ikiye ayrıldığı yer.
7-) Ayrılık.
😎 Tasavvufta; cem’ denilen mertebeden sonra gelen bir makam.

Fark ile ilgili kelimeler:
Fark-ı cem’: Merâtipte zuhur itibariyle vahidin teksîri.
Fark-ı fahiş:
1-) çok aykırı fark.
2-) başın tepesi, baştaki saçın ikiye ayrıldığı yer.
Fark-ı tâmm: tasavvuf; dünya alakalarını tamamiyle terk ederek ehadiyyet dergahına tam bir teveccühle istiğrak haleti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir