Fakirlikten kurtulmak için okunacak dua

Posted by

Fakirlikten kurtulup varsa borcunu ödeme gücüne kavuşmak için okunacak dua :

“Allahümme Rabbe’s-semavati’s-seb’ı ve rabbe’l-arşı’l-azim. Rabbena ve Rabbe külli şey’in, münzile’t-Tevrati ve’l-İncili ve’l-Furkani,falika’l-habbi ve’n-neva.E’uzü bike min şerri külli şey’in, ente ahizün bi nasiyetihi.
Ente’l-evvelü fe leyse kableke şey’ün. Ve ente’l-ahiru feleyse ba’deke şey’ün. Ve ente’z-zahiru feleyse fevgake şey’ün. Ve ente’l-batınü feleyse duneke şey’ün. İkdi anni’d-deyne. Ve ağnini min’l-fakri.”

Anlamı :
”Allah’ım! Sen yedi göğün rabbi ulu Arşın Rabbisin. Sen bizim Rabbimiz ve her şeyin rabbisin. Tevrat, İncil ve Furkan’ı indiren tohum ve çekirdekleri açan / çatlatan sensin. Perçeminden tuttuğun her şeyin şerrin de sana sığınıyorum.
Evvel Sensin, Senden önce hiç bir şey yoktu. Ahir Sensin, Senden sonra da hiç bir şey kalmayacaktır. Sen zahirsin, Senin üstünde de hiçbir şey mevcut değildir. Sen bütün sırları bilesin. Senden gizli hiçbir şey yoktur. Benim borcumu ödemeyi nasip eyle, beni fakirlikten kurtar.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir