Ezan ile ilgili hadisler

Posted by

Ezan ile ilgili hadisler
1-) “Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez.” (Ebû Dâvûd, Salât 35; Tirmizî, Salât 158)

2-) ”Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işitmiştir:
“Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen (kelime kelime) tekrar edin. Sonra bana salat u selam okuyun. Zira kim bana salat u selam okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için el Vesile’yi talep edin. Zira o, cennette bir makamdır ki mutlaka Allah’ın kullarından birinin olacaktır. Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümit ediyorum. Kim benim için Allah’tan el-Vesile’yi talep ederse, şefaat kendisine vacip olur.” (Hadisin ilk cümlesi Buhari’de de rivayet edilmiştir (Ezan 7)”

3-) Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namaz vakitlerinde insanları toplamak için çan (zil) yapılmasını emredince, rüyamda bir şahıs etrafımda elinde çanla dolaştı.
Ben o şahsa: “Ey Allah’ın! Kulu, elindeki o çanı satar mısın?” dedim.
O şahıs: “Çanı ne yapacaksın?” dedi.
Ben: “Onunla insanları namaza çağıracağım” dedim.
O şahıs: “Sana çandan daha hayırlı bir şeye delillik edeyim mi?” dedi.
Ben: “Evet” dedim.
O şahıs: “Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber
Eşhedü Ella İlahe İllallah, Eşhedü Ella İlahe İllallah
Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah, Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah
Hayya Alassalah, Hayya Alassalah
Hayya Ale’l-Felah, Hayya Ale’l-Felah
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, La İlahe İllallah,” dersin dedi.
Sonra benden biraz uzaklaştı ve şöyle dedi:
Namaza kalktığın vakitte:
“Allah-u Ekber, Allah-u Ekber
Eşhedü Ella İlahe İllallah
Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah
Hayya Alassalah, Hayya Ale’l-Felah
Kad Kametissalatu, Kad Kametissalah
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, La İlahe İllallah,” dersin dedi.
Sabah olunca Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek gördüğüm rüyayı haber verdim.
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
“Bu hak rüyadır inşallah, Bilal’le birlikte kalkın gördüklerini Bilal’a söyle, Bilal onları ezan olarak okusun. Çünkü Bilal’in sesi senden daha yüksektir” buyurdu. Bilal’le kalktık, ben ona söylüyordum o da okuyordu. Ömer (Radiyallahu Anh) Bilal’in ezanını işitince ridasını sürükler bir halde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve şöyle dedi:
−Seni hak Rasul olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki Abdullah’ın gördüğünü ben de gördüm.
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunun üzerine:
−‘Allah’a hamd olsun’ buyurdu.”
(Ebu Davud 499, Tirmizi 189, Darimi 1/268, İbni Mace 706, İbni Huzeyme 363, İbni Hibban Mevarid 287, Beyhaki 1/391, Ahmed 4/43, Albânî İrva 246)

4-) “Kıyamet gününde simsiyah miskten yapılmış bir tepenin üzerinde üç grup insan beklemektedir. Onların bu bekleyişleri diğer insanların hesabı bitinceye kadar devam eder. Bu kişiler ne hesaptan korkmaktadırlar ve ne de manzaranın fecaati kendilerini ürkütmektedir. Bunlar; Allah rızası için Kur´an okuyan ve kendisinden razı olan bir cemaate imamlık yapan kişi. Allah rızası için bir mescitte ezan okuyan ve halkı Allah´a ibadet etmeye davet eden kişi. Dünyada rızk darlığına müptelâ olduğu halde ahiret amellerini terk etmeyen kişidir.” [Tirmizî, (İbn Ömer´den hasen bir senedle) Kaynak: Ezanın fazileti ile ilgili Ayet ve Hadisler]

5-) “Müezzinin sesini işiten cinler, insanlar ve her şey kıyamet gününde onun hakkında şahitlik yaparlar.” [Buhârî, (Ebu Said´den)]

6-) Allah Tealanın kudret eli, ezanını bitirinceye kadar müezzinin başındadır.” [Taberânî el-Evsat, Hasan b. Said, Müsned, (Enes´den zayıf bir senedle)]

7-) “Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin sözlerini tekrarlayınız.” [Buhârî ve Müslim, (Ebu Said´den)]

😎 Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında, ezan ikişer ikişer, kamet ise teker teker okunurdu. Ancak (müezzin) kamet getirirken:
‘Kad Kametissalatu’ ‘Kad Kametissalatu’ derdi. Biz kameti işitince kalkar abdest alır namaza gelirdik.”
(Ebu Davud 510, Nesei 627, Darimi 1/270, İbni Huzeyme 1/193, İbni Hibban Mevarid 290, 291, Tayalisi 1923, Darekutni 1/239, Hâkim 1/198, Beyhaki 1/413, Ahmed 2/87)

9-) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Bilal ezanı çift çift, kameti tek tek okumakla emir olundu. Ancak ‘Kad Kametissalatu’ kelimesi bundan müstesnadır o da çift çift okunacak dedi.
(Buhari 658, Müslim 378/5, Ebu Avane 1/326, Ebu Davud 508, Nesei 626, Tirmizi 194, Darimi 1/270, İbni Mace 729, İbni Huzeyme 375, İbni Hibban 1675, Ahmed 3/103)

10-) Bilal (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Kendisi Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e sabah namazının vaktinin girdiğini haber verdi. Kendisine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) uyuyor denildi.
Bilal (Radiyallahu Anh):
Namaz uykudan daha hayırlıdır, namaz uykudan daha hayırlıdır dedi. Bu ifade sabah ezanında kararlaştırıldı ve iş bu hal üzere sabit oldu.”
(İbni Mace 716)

11-) İbnu Ömer Radıyallahu Anh sefer sırasında ikamete sadece sabah namazından hem ezan, hem de ikamet her ikisini okurdu. Derdi ki: “(Seferde ezana hacet yok, çünkü) ezan, kendisine cemaat gelecek olan imama mahsustur.”
[Muvatta, Salat 11 (1, 73)]

12-) Müslim’in diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir:
“Şeytan namaz için okunan ezanı işitti mi kaçar. Müezzinin sesini işitmemek için sesli sesli yellenir. (Ezan bitip müezzin) susunca geri döner ve vesvese verir. İkameti işittiği zaman, müezzini duymamak için gider, susunca geri döner ve vesvese verir.”
[Müslim, Salat 16, (389), Buhari, Ezan 4]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir