Evtad

Posted by

Evtâd:
1-) Direkler. Kazıklar.
2-) Ricâlullahtan birine verilen isim.
3-) tasavvuf; Allah tarafından alemi manen idare etmekle görevlendirilmiş ve kendilerine olaylara hükmetme izni verilmiş olan velilerin belli bir mertebede olanlarına verilen isim

Evtad ile ilgili kelimeler:
Evtad-ül arz: Tepeler. Dağlar. Arzın direkleri.
Evtâd-ül-bilâd: Büyükler ve başta gelenler.
Evtâd-ül-fem: Dişler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir