Evrad

Posted by

Evrâd:
1-) Her zaman dil ve ağızda dolaşan söz.
2-) tasavvuf; Allah’a yaklaşmak için belirli zamanlarda ve belli miktarda yapılan nafile ibadet¸ dua ve zikir.

Evrad ile ilgili kelimeler:
Evrâd ü ezkâr: Vird ve zikirler, belli vakitlerde düzenli olarak okunan ayet, salavat, zikir ve dualar.
Evrad-ı mühimme: Önemli virdler, zikirler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir