Evliya

Posted by

Evliyâ:
1-) Ermiş kimseler, erenler, veliler.
2-) Sahipler, veliler

Evliya ile ilgili ayetler:
1-) Âli İmrân suresi 28. ayet:
Arapça:
لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ
Okunuşu:
La yettehızil mü’minunel kafirıne evliyae min dunil mü’minın ve mey yef’al zalike fe leyse minallahi fı şey’in illa en tetteku minhüm tükah ve yühazzirukümüllahü nefseh ve ilellahil masıyr
Anlamı:
Mü’minler, mü’minleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah’adır.

2-) Yûnus suresi 62. ayet:
Arapça:
اَﻟَٓﺎ اِنَّ اَوْﻟِﻴَٓﺎءَ اﻟﻠّٰﻪِ ﻟَﺎﺧَﻮْفٌ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ وَﻟَﺎﻫُﻢْ ﻳَﺤْﺰَﻧُﻮنَ
Okunuşu:
E la inne evliyaellahi la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
Anlamı:
Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.

Evliya ile ilgili hadisler:
1-) Allah-ü teala buyurdu ki: “Evliyam dan birine düşmanlık eden, benimle harp etmiş olur…” (Hadîs-i kudsî-Buhârî)
2-) Evliya görülünce, Allah-ü teala hatırlanır. (Hadîs-i şerîf-Hilyet-ül-Evliyâ).

Evliya ile ilgili kelimeler:
Müstehlik evliya:
Nihayete erdikten, maksada kavuştuktan sonra sebepler alemine indirilmeyen, geri döndürülmeyen evliya. Kalbi hep Allah-ü tealaya dönük olup, O’ndan başkası ile meşgul olmayan zatlar.
Evliyâ devesi: mecazi; Saf adam.
Evliyâ gibi: Çok iyi huylu, çok sabırlı kimseler için kullanılır.
Evliyâlık: Evliya olma durumu, ermişlik, velilik, velayet.
Evliyâ otu: Baklagillerden, yem bitkisi olarak kullanılan, gövdesi dallı, dik ve tüylü, kökü uzun ve kazık kök şeklinde, pembe ve erguvani kırmızı renkteki çiçekleri sapın ucunda uzun bir başak biçiminde olan çok yıllık bitki, eşek otu.
Evliyâullah: Evliya, ehlullah.
Evliyâ-yı umur: İş başında bulunan kimseler.
Evliyâ-yı etfâl: Çocukların velileri.
Evliya-i izâm: Büyük evliya.
Beyne’l-evliya: Allah’ın sevgili kulları arasında.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir