Evliliğin gereğini yapmayan eşinden boşanmak için okunacak dua

Posted by

Münasebetsiz eşinden ayrılmak isteyenin okuyacağı dua

1-) Gayri meşru münasebetini bildiği eşinden ayrılmak isteyen ancak bir nedenden ayrılamayan erkeğin okuyacağı ayetler.
2-) Başka bir kadınla ilişkisi olduğunu bildiği çocuklarıyla ilgilenmeyen kocasından ayrılmak isteyen çaresiz kadının okuyacağı ayetler.

Aşağıdaki ayetleri kişinin isminin adedi kadar okuduktan sonra zanlı kadın veya erkek bir daha münasebette bulundukları kişilerle görüşmezler.

Ayetler:
Okunuşu:
İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Summe innekum yevmel kıyameti ınde rabbikum tahtasımun. Emvatun gayru ahya’, ve ma yeş’urune eyyane yub’asun. Fe innehum yevme izin fil azabi muşterikun. İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kun fe yekun. Kul innel mevtellezi tefirrune minhu fe innehu mulakikum. Kutilel insanü ma ekferehu. Min eyyi şeyin halakahü. Min nutfetin halakahü fe kadderehü sümmessebile yesserehü. Sümme ematehü fe akberehü. [(erkek için okunacak kısım) Kezalike yemutü zekeri filan ibni filane] [(kadın için okunacak kısım) Kezalike yemutü ferci filane binti filane] bihakki men yekulü liş şeyi kün fe yekunü. Tevekkel ya Meymun bihakki hazihil esmai aleyküm.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir