Evlenmek isteyen kızlar için okunacak dua

Posted by

Evlenmek isteyen kızlar için okunacak dua:
Aşağıdaki ayeti kerimeler temiz bir kağıda yazılarak üzerinde taşıyın ve fırsat buldukça okuyanın rızk, kısmet ve hayır kapıları açılır okumaya devam ettiği sürece herkese şirin ve sevimli görünürler. Talep ve müracaatları geri çevrilmez.

Ayetler:
Ve ezzin fin nasi bil hacci ye’tuke ricalen ve ala kulli damirin ye’tine min kulli feccin amik.
Li yeşhedu menafia lehum
Ve kâlel meliku’tûnî bihî estahlishu li nefsî, fe lemmâ kellemehu kâle innekel yevme ledeynâ mekînun emîn.
ve elkaytu aleyke mehabbeten minni.
İnni veccehtu vechiye lillezi fatares semavati vel arda hanifen ve ma ene minel muşrikin.
Hel eta alel insani hiynun mined dehri lem yekun şey’en mezkura.
İnna halaknel insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fe cealnahu semian basira.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir