Evlenmek için okunacak dua

Posted by

Evlenmek için okunacak dua

Bir kız ile evlenmek isteyen ancak muhalefet görenlerin okuyacağı dua:

Bismillâhirrahmânirrâhim
Bismillahi tevekkeltü alallah. Vela havle vela kuvveteilla billahil aliyyil azim. Kalet ihdahüma ya ebetis te’cirhü inne hayre menis te’certel kaviyyül emin. Kale inni üridü en inkihake ihdebneteyye hateyni ala en te’cüreni semaniye hicecin. Feinetmente aşren femin indike ve ma üridü en eşukka aleyke, setecidüni inşaallahü mines salihin. Ve kale musa ya firavnü inni resulün min rabbil alemin. Hakikun ala enla ekule alallahi ilel hakkad ci’tüküm. Bi beyyinetin min rabbiküm fe ersil ma-iye bintike bi-elfi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir