Evinden ayrılmış kadını / kocayı geri döndürmek için

Posted by

Evinden ayrılmış kadını veya kocayı eve döndürmek için okunacak dua

Geri dönmesi istenen kimsenin hemen dönmesi niyetiyle geceleri kırk bir kere okunur.

Dua:
Bismillâhirrahmânirrâhim
Yedullahi fevka yedeyye. Ve lillahil emrü min kablü ve min ba’dü Allahümme innes semae semaük. Vel ardü ardük vessehlü sehlük. Vel berrü berrük. Vel bahrü bahrük. Vel ibadü ibadük. La ilahe illa ente sübhaneke. Eselüke Allahümme bi nuri celalike ve azimi sultanike en tecalil büldanü vel kuraziketen ala filan ibni filane / filane binti filane hatta yercia zevcetehu filane binti filane Allahümme ecal aleyhid dünya eziku minharfil hatemi alel esba’, ve nüfiha fis suri fecema’nahüm cema. Allahümme hayyir filanibni filane hatta yercia ila zevcetihi filane binti filane kema hayyerel cemele fi akalihi vet tayre fi vekrihi vel veledü ala mehabbeti ümmihi hatta yercia beytiha ve mekaniha ellezi haraca minhü ve nüfiha fis suri fe izahüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun. Kalu ya veylena men beasena min merkadina, haza mavaader Rahmanü ve sadakal mürselun. İn kanet illa sayhaten vahideten fe izahüm cemiün ledeyna muhdarun. Vela tahvihi ardun vela tahvihi darün vela mekanün hatta yercia ila zevcetihi filane binti filane ve ila mekaniha, Allahümme kema reddet Yusüfe ala Ya’kub ve kema reddet Musa ila ümmihi. Allahümme ya cemiaş şettat veya cemian nasi liyevmin la rayba fih rüd filan ibni filane ala filane binti filane ve ila mekanehillezi haraca minhü vecma’ şemleha bişemletihi inneke ala külli şey’in kadir bilutfike ve keremike ya erhamer rahimin.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir