Evamir

Posted by

Evâmir: Buyruklar, emirler.

Evâmir ile ilgili kelimeler:
Evâmir-i Aşere: On emir, Hz. Mûsâ’ya Sînâ’da taş tabletler üzerine yazılı olarak verilen ilk ilahi emirler.
Evamiri tekviniye: Tekvine ait emirler.
Teşr’-i evamir: Emirleri, işleri şeriata göre yürütme, idare etme, işleri şeriata uygun kılma.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir