Esrar

Posted by

Esrâr:
1-) Gizlenilen ve bilinmeyen şeyler, aklın ermeyeceği işler.
2-) Hint kenevirinden çıkarılan, uyuşturucu ve sarhoş edici tesirleri olan bir zehir.

Esrar ile ilgili kelimeler:
Esrâr-ı hafiyye: Gizli sırlar.
Esrâr-ı hüsn ü ân: Güzelliğin sırları.
Esrarengiz: Esrarlı, gizli, ürperti verici.
Esrarkeş: Esrar denen zehri kullanan kimse. Esrar içen.
Ârif-i esrar: İlahi sır ve hakikatlere vakıf olan.
İsrar-ı esrar: Sırların gizlenmesi.
İzaa-i esrar: Gizli sırları açığa vurma, açıklama.
Kâtim-i esrar: Sır saklayan.
Keşf-i esrar: Sırları keşfetme, incelikleri meydana çıkarma.
Ketm-i esrar: Sırları saklama.
Mahrem-i esrar: Gizli sırlara vakıf olan çok yakın kimse. Gizli sır söyleyen kimse.
Vâkıf-ı esrar: Gizli şeyleri, sırları bilen.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir