Esmai Berhetiyye duası

Posted by

Esma-i Berhetiyye duası:
Berhetiyye duası hakkında alimler gizli sırlarla dolu hazine yahut kırmızı yakut şeklinde ifade etmişlerdir. Bu hazineden nice alimler ve müminler faydalanmıştır. Bu dua tesiri çok yüksek olan olduğu için ifritler, cinler, şeytanlardan güçlü gelmiştir. Ruhani ilimlerin temelinde bu mübarek duada yer alan isimler yer almaktadır. Berhetiyye duası Hz. Süleyman’ın tahtının dört bir yanında yazılı dua idi. Berhetiyye duasının gücü ile Hz, Süleyman bir çok canlı varlığı ( kurt, kuş, cin, şeytan) gibi emri altına almıştır. Sırrı olan bu ve benzeri bir çok dua ve ayetler vardır. Berhetiyye duasının faziletini edinebilmek için bu duayı adabına uygun şekilde faziletleriyle yapmanız gerekmektedir. Bu duada yer alan ayetler sizi her türü kötülüklerden, kazalardan, belalardan koruyacak şifadır.

Berhetiyye duası ve sırları:
Berhetiyye duası sırları, Esmaü’l Berhetiyye adabına göre okunduğunda ruhanları bulunduğunuz yere celbe der. Fakat bu duanın amaçsız yere sırf gösteriş olsun diye okunarak eşyaları hareket ettirme, şişe devirme gibi eylemlerde kullanılmasının manevi cezası vardır. Esmaül Berhetiyye duası yalnız ihtiyaç halinde bir hastayı ya da zorda kalmış kimseyi Allah rızası için yardım amaçlı adedine ve saatlerine göre okunmalıdır. Esmaül Berhetiyye toplamda 18587 28 harf ve 28 esmadan oluşmaktadır. Bu dua genelde üç vefki yapılarak okunur. Esmaül Berhetiyye duasını uygulamaya geçmeden önce İslam alimine ya da profesöre danışınız. Bu tür uygulamalar çok tehlikeli olmakla birlikte uygulamanın yanlış yapılması cin musallatı gibi kötülüklere yol açabilir.

Berhetiyye duası nasıl yapılır?:
Berhetiyye duası nasıl yapılır, Bu duaya geçmeden önce niyetinizi belli edip önce gusül abdesti alıp bedeninizi temiz hale getirmelisiniz. Duayı okumadan önce niyetinizi belirleyip iki rekat namaz kılıp belirlediğiniz niyet için duaya geçmelisiniz. Berhetiyye duasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musalla tına taviz vermemek için bu iki kısımdan oluşan duayı okumalısınız. Bu dualar, 1. kısım ve 2. kısım
Bismillahirrahmanirrahim
Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi’tü enzeltehû fî kitâbik

Okunacak bu iki dua bıçak gibi keskin olup dileklerin kabulü için en etkili yoldur. Dileği olan bir kimse kendisinin ve annesinin dileğini yazıp hesaplayarak 28′ e taksim etsin istenilen dilek hangi esmaya gelirse o esmayı sıra adedi kadar harfini de harf adedi kadar yazarsın. Çıkan adedi bir kereye mahsus dört taksim edip muradının unsurlarını bulup icap ettiği şeyleri yerine getirirsin. Çıkan esma bir kalırsa ”su”, iki kalırsa ”ateş”, üç kalırsa ” toprak”, dört kalırsa ”hava” dır.

Berhettiye duası:
Bismillahirrahmanirrahim.
Azimetün min Allahü ve’r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim’es-selâm.
İlâ mülikil cinni ve’ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain.
Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü’r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu
daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye
(Amaç zikredilir)

Berhetiyye duası okunuşu:
Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn.
Kerîrin Kerîrin.
Tetlîhin Tetlîhin.
Turânin Turânin.
Mezcelin Mezcelin.
Bezcelin Bezcelin.
Terkâbin Terkâbin.
Berheşin Berheşin.
Galmeşin Galmeşin.
Hutûrin Hutûrin.
Kalnehûdin Kalnehûdin.
Berşânin Barşânin.
Kezhirin Kezhirin.
Nemuşelhîn Nemuşelhîn.
Berhayûlen Berhayûlen.
Beşkeylahin Beşkeylahîn.
Kâzmezîn Kâzmezîn.
Engalelitin Engalelitîn.
Kabâratin Kabâratin.
Gayâhen Gâyahen.
Keydehûlen Keydehûlen.
Şemhâhirin Şemhâhirin.
Şemhahirin Şemhahirin.
Şemhahîrin Şemhahîrin.
Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin.
Beşârişin Beşârişin.
Tunîşin Tunîşin.
Şemhabarûhin Şemhabarûhin.

Berhetiyye duasının zikir adedi?:
İsimler ve adetleri:
1-)
Berhetihîn :662
2-) Kerîrin :430
3-) Tetlîhin :845
4-) Turânin :266
5-) Mezcelin :80
6-) Bezcelin :42
7-) Terkâbin :702
😎 Berheşin :507
9-) Galmeşin :1370
10-) Hutûrin :825
11-) Kalnehûdin :195
12-) Berşânin :553
13-) Kezhirin :935
14-) Nemuşelhîn :1026
15-) Berhayûlen :254
16-) Beşkeylahin :962
17-) Kâzmezîn :154
18-) Engalelitin :1130
19-) Kabâratin :703
20-) Gayâhen :1017
21-) Keydehûlen :76
22-) Şemhâhirin : 1146
23-) Şemhahirin :1165
24-) Şemhahîrin :561
25-) Bikehtahûnihin :112
26-) Beşârişin :803
27-) Tunîşin :365
28-) Şemhabarûhin :1750

Fazileti :
1- Berhetiyyin (Esmaül Hüsnadan karşılığı cenabı hakkın “Sübbûhun, kuddûsün” ismi şerifleridir.)
49 defa beyaz bir tabağa yazılsa suyu doğumda zorluk çeken kadına içirseler kadın zorluk çekmeden doğurur.
Bu isimi rızk darlığı çeken kişi her gün 100 defa okusa 40 güne kalmaz rızk kapıları açılır.
Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp yalasa 7 gün boyunca hafızası kuvvetli olur.

2- Keririn (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Allah” ismi celilidir.)
Bu ismi Her gün 100 defa okumaya devam etse bir müddet sonra Cinnileri ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam Verilir.
21 defa yazılıp bir malın üstüne konulsa o mal çalınmaktan muhafaza olunur.
Bu isim bir tabağa yazılsa hiç dokunmadan 17 defa suyu ile gözler ovalansa 3 gün boyunca, Allah gözlerine şifa verir.
33 defa bir suya okunarak içirilirse sevgi ve muhabbeti suyu içen kimsenin kalbine taht kurar.
Bir ambere yazılarak evlenemeyen kızın üstünde taşıması sağlanırsa o kız evlenir.
Bir kağıda yazılarak satılması istene eşya üzerine konursa o mal satılır.

3- Tetlihin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Sübbûhun, kuddûsün, Mücîrun ve Habîrun” ismi şerifleridir.)
– Bu ismi yeni ve temiz ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan sürekli dövüş kavga olan bir eve assalar artık bereket hasıl olur.
Her gün bu ismi 70 defa okuyan zengin olmadan ölmez.
Bir kağıda 13 defa yazılıp evin bir köşesin asılırsa sivrisinek gibi haşerelerden korunulur.
Misk, safran ve gül suyundan yapılmış bir mürekkeple bir parça geyik derisi üzerine 70 kere yazılıp bere, şapka vs içinde taşınırsa karı koca arasındaki küslük son bulur.

4- Turanin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Hayyün ve Yâ Muhyî” ismi şerifleridir.)
Bir kağıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin son 4 ayeti yazılsa sonra 3 tane (H) harfi 7 tanede (hemze) harfi yazılsa taşısa o kişiye ne in nede cin nede zalim bir zarar vermez.
Bu ismi her gün 1000 defa okusa her 100 de Sunu söylese 3 güne kalmaz. Bu ismin Hüddamı o kişinin düşmanını öldürür. (Lakin hak etmeyen bir kişiye yapılırsa kendine zarar verirsin Hüddam seni öldürür).

5- Mezcelin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Kayyûm ve Yâ Kâim” ismi şerifleridir.)
Her gün 50 defa okumaya devam eden kişi tövbe etmeden ve Hz. Muhammet efendimizin kabrine varmadan ölmez.

6- Bezcelin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Vedûd, Yâ Allah, Yâ Kâhir, Yâ Ehad ve Yâ Vâhıd” ismi şerifleridir.)
Kırmızı bir kağıda perşembe günü güneş doğmadan evvel yazılıp hiç kimse ile konuşmadan hacetin söylenip derya’ya bırakıldığı takdirde hacet kabul görülür.

7- Terkâbin (Esmaül Hüsnadan karşılığı ” Yâ Selâm” ismi şerifidir)
Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka~Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin Rakam vefkini de yazıp Dükkana assalar Rızkı ve müşterisi Çok olur.

8- Berheşin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Allah ve Yâ Muktedir” ismi şerifleridir.)
Bir kimseyi getirmek için Terkâbin ve Berheşin ismi şerifleri 1209 kere okunur. Her 100 defada meleklerden yardım istemek için “Zehrâyîl ve Şeytâyîl isimleri okunur.

9- Galmeşin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Hamîd, Yâ Mecîd ve Yâ Mâlik” ismi şerifleridir.)
Dilek ve maksat için oruçlu olarak ve hayvani gıda perhizi yaparak 300 defa okunur. Her 100 defada “Tevekkelû yâ huddâme hâzel ismi fî sıfati ve mürûh” denir.

10- Hutûrin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Kaviyyü, Yâ Metînü, Yâ Alîmü ve yâ Hakîm” ismi şerifleridir.)
Hafızayı güçlendirmek için 70 kere okunur.
Çocuğu nazardan korumak için Hatûrin ismi ve Tarık suresi yazılarak çocuğun üstünde taşıması sağlanır.
Birinin sevgisini kazanmak için bir elmaya yedi kere okunur ve sevgisini kazanılmak istenen kişiye yedirilir.

11- Kalnehûdin (Esmaül Hüsnadan karşılığı Yâ Muğnî, Yâ Mühıytu, Yâ Metînü, Yâ Semiyu, Yâ Basıyru ve Yâ Bediyu ismi şerifleridir.)
Sara hastalığı için amber cavi (bir bitki türü “asilbent”) ve günlük yakılarak tütsülenirken 20 kere üstüne okunur.

12- Berşânin (Esmaül Hüsnadaki karşılığı “Yâ Allah, Yâ Azîz ve Yâ Muhıyt ismi şerifleridir.)
Maksat ve dileğin gerçekleşmesi için beyaz bir madeni üzerine yazılarak taşınır.

13- Kezhirin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Sübhânellâh, Yâ Kaviyyü, Yâ Metîn ve Yâ Rahıym ismi şerifleridir.)

14- Nemuşelhîn (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Allah, Yâ Azîz, Enellah ve Yâ Hû ismi şerifleridir.)
Her türlü sıkıntıya karşı okumaya devam edilir.

15- Berhayûlen (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Sübhânellâh, Enelallâh, Emânel hâifîn, Yâ Kâfî, Yâ Semiyu, Yâ Allah ve Rûhıy li rûhıke müntesıbetün” ismi şerifleridir.)

16- Beşkeylahin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Müminü, ızzüllâh ve er-Rahmânir Rahıym” ismi şeriflerdir.)
Stresten, sıkıntı ve borçtan kurtulmak için geceleri 70 defa okunur.

17- Kâzmezîn (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Müheymin” ismi şerifidir.)
Düşmanın şerrinden korunmak için okumaya devam edilir.

18- Engalelitin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Katıyf, Yâ Habîr ve Yâ Hakîm” ismi şerifleridir.)
Yangını söndürmek için okumaya devam edilir.
Mekanı cinlerden korumak için Bir kağıda yazılarak bir bardak suda erimesi sağlanır ve su mekana serpilir.

19- Kabâratin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Aziz, Yâ Hakim ve Yâ Halim” ismi şerifleridir.)
Stres ve manevi sıkıntıdan kurtulmak için her gün 70 defa okunur.

20- Gayâhen (Esmaül hüsnadan karşılığı “Yâ Kahhâr, Yâ Aziz, Yâ Cebbâr ve Yâ Kâdıy ismi şerifleridir.)

21- Keydehûlen (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Kahhâr, Yâ Kadiym, hüvellâh, el Kâdir, yâ Seriyyu ve yâ Kâdiran alâ külli şey” ismi şerifleridir.)

22- Şemhâhirin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Teâleyte yâ Alıym ve Yâ Aliyyü ismi şerifleridir.)
Karıncalardan kurtulmak için bir tabağa yedi defa yazılır üzerine su duldurulur daha sonra bu su karıncaların bulunduğu bölgelere serpilir.

23- Şemhahirin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Kâdıy, Yâ Hû ve Yâ Rabbâhü ismi şerifleridir.)
Bir kağıda 15 defa yazılıp sivrisineklerin bulunduğu bölgede yakılırsa zarar vermeleri engellenir.

24- Şemhahîrin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Kâdiru, Yâ Kadiyru, Yâ Cebbâru, Yâ Aziyzü ve Yâ Kâfi ismi şerifleridir.)

25- Bikehtahûnihin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Kadıym ve Yâ Dâim ismi şerifleridir.)
Açlık çekmemek için bir tabağayüz defa yazıldıktan sonra tabağa su konur ve bu su içilir.

26- Beşârişin (Her şeye muktedir olan anlamındadır.)
– Bu ismi şerifi okumaya devam eden susuzluktan emin olur. Nefsin sultasından kurtulur.

27- Tunîşin (Esmaül Hüsnadan karşılığı “Yâ Şekûr ve Hüvellâhül keriym ismi şerifleridir.)
Dilek ve maksada ulaşmak için secdede iken 80 defa okunur ve Allah’u Tealadan dilek istenir.

28- Şemhabarûhin (Esmaül Hüsnadan karşılığı el Kâdiru ve hüvellâhül kerîm ismi şerifleridir.)
Hastalıktan şifa bulmak için bir kağıda yazıp üzerinde taşınır.
Maksat ve dileğin gerçekleşmesi için bir kere Yasin suresi okunur ardından 35 defa Şemhabarûhin okunur

(Dikkat)
Uygulamaya Geçmeden Önce:

Tesirli Bir Tahassun Duası:
Berhetiyye Duasının uygulamasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musallatlarından korunmak için iki kısımdan oluşan bu duayı okumalısınız. Bu tahassun duası cinlerden, kötülüklerden, kaza ve belalardan korunmak hatta ve hatta yapacağınız cin davetlerinden önce okumanız gereken çok tesirli, koruyucu bir duadır.

Birinci Kısım:
Bismillahirrahmanirrahim
Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

İkinci Kısım:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi’tü enzeltehû fî kitâbik*

 

2 comments

Serhad için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir