Eşine veya zorda bırakan kişilere karşı okunacak dua

Posted by

Eşine veya zorda bırakan birine sözünü dinletme duası
7 gece okunacak tesir etme duası (İrsal-i hatif duası)

Bir kişiye sözünü dinletmek isteyen (meşru ve faydalı) aşağıdaki duayı 3 veya 7 gece aralıksız okursa. Allah kullarının hayırlı olan haykırışlarını karşılıksız bırakmaz.

3 veya 7 gece 1000 defa ” kaf ha ya ayn sad ” okunur her okuma esnasında her 100 de 4 kere aşağıda yazılı dua okunur ve sözünün geçmesi istenen kişiye havale edilir.

Dua:
Bismillahirrahmanirrahıym
Allahümme inni es’elüke bi kafi kifayetike ve bi hai hidayetike ve bi yai yekıynike ve bi ayni ınayetike ve bi sadı sıdkıke en tüsehhıra liyes seb’al mülüker ruhaniyyete li yakdü haceti ve yüsehhıra li ruhan min ruhaniyyetihim yetemesselü li fülanebni fülanete (burada kime tesir edilmek isteniyorsa onun ismi söylenir) ala sıfati ve hey’eti ve künyeti fülanibni fülanete (burada kendi ismi söylenir) ecibü eyyetühel ervahur ruhaniyyetü vemdü ila fülanibni fülanete (burada kime tesir edilmek isteniyorsa onun ismi söylenir) vahrikü kalbehü vatmisü ala besarihi vaklikühü ve heddidühü ve’mürühü li rücüın ila mehalli fülanin hadıan zelilen ve illa yürselü aleyküma şüvazun min narin ve nühasün fela tentesıran. innet taate lillahi ve li esmaih…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir