Esbab

Posted by

Esbab: Sebepler. Bir şeye vasıta olanlar, Sebep olanlar.

Esbab ile ilgili kelimeler:
Esbâb-ı cefâ: Cefa sebepleri.
Esbab-ı feshiyye:hukuk; Bir ilamın istinaf suretiyle bozulmasını icap ettiren sebepler.
Esbâb-ı hakikiyye: Hakiki, gerçek sebepler.
Esbâb-ı matlub:hukuk; (eskiden) iflas halinde bulunan şahsın alacaklarının kanuni topluluğu.
Esbâb-ı muhaffife: İşlenen cürmü hafifletici sebepler.
Esbab-ı mucibe: Gerekçe. Bir şeyi gerektiren neden ya da nedenler.
Esbâb-ı mücbire: Zorlayan, icbar eden sebepler.
Esbâb-ı müşeddide: Arttırıcı, kuvvetlendirici sebepler. Bir hükmün usul ve kanununa uygunluğunu ispat için ileri sürülen sebepler.
Esbab-ı nakziyye: Bir hükmün daha yüksek bir merci tarafından bozulmasını icap ettiren sebepler. Bozma sebepleri.
Esbâb-ı Nüzûl: İniş sebepleri.
1-) Kuran-ı Kerim ayetlerinin gelmesine (Cebrail Aleyhisselâm vasıtası ile indirilmesine) sebep olan hadiseler.
2-) Tefsir ilminin ayet veya surelerin iniş sebeplerini araştıran ilim dalıdır.
Esbâb-ı sahîha: Doğru sebepler.
Esbâb-ı sefer: Yolculuk için gerekli şeyler.
Esbab-ı sübutiye: İspata yarayan sebepler. Sübut delilleri.
Esbab-ı tabîiye (Delil-i inâyet): Tabiattaki sebepler.
Esbâb ü efâil-i azîme: Büyük işler ve sebepler.
Esbâbü vürûdi’l-hadîs: Resûl-i Ekrem’in herhangi bir konuya dair açıklama yapmasına veya bir davranışta bulunmasına vesile olan özel sebepler.
Evcedethu-l esbab: “Onu sebepler icat ediyor. Sebepler bu şeyi icad ediyor.” manasında dinsizliği ima eden bir söz.
Müsebbib-ül esbab: Bütün sebeplere sahip olan, hakiki müsebbip (Cenab-ı Hak). Bütün sebepleri meydana getiren, Allah (c.c.)
Esbabperest: Allah’ı unutarak sebeplere haddinden ziyade değer veren. Her şeyi bir sebebe bağlayıp, Allah’ın fail ve her şeyin hakimi olduğunu inkar eden veya ona kıymet vermek istemeyen.
A’zam-ı esbab: Sebeplerin en büyüğü.
Daire-i esbab: Sebepler dairesi. Sebep ve kanunların bulunduğu yer olan maddi alem.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir