Enam suresi hakkında

Posted by

En’âm suresi:
Enam suresi hakkında :
1-) 6. ıncı suredir.
2-) Mekke’de inmiştir. (91, 92, 93, 151 ve 153. ayetlerin Medine’de indiği rivayet edilir.)
3-) 165 ayettir.
4-) Surenin bazı ayetlerinde Arapların kurban edilen hayvanlarla ilgili bir takım gelenekleri kınandığı için sureye En’am suresi denmiştir. (En’am; keçi, koyun, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir.)
5-) Harf sayısı ; 12418
6-) Kelime sayısı ; 3055
7-) Surenin bir diğer ismi ; Hucce suresidir (Suretü’l-Huccet).
😎 Mushaftaki sayfası ; 127
9-) Cüzü ; 7
10-) İniş sırası ; 55
11-) Hacim ve miktar açısından tıval surelerden ve Kuran’ın en büyük surelerinden biridir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir