Emri Bi’l Ma’ruf Nehy-i Ani’l-Münker

Posted by

Emri Bi’l Ma’ruf Nehy-i Ani’l-Münker
Kur’ani bir kavram olan iyiliği emretmek ve kötülüklerden uzaklaştırmak ya da sakındırmak prensibi, bütün Müslüman toplumları ilgilendiren bir yükümlülüktür. İslam toplumunun sosyal hayatını düzenlemeyi amaçlayan bu ilahî buyruk, Kur’aan-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân suresi 104 ayet)
Müslüman bilginlerin çoğunluğu bu ayet gereğince, Müslümanlar içinde iyiliği emreden ve kötülükten uzaklaştıran bir toplumun bulunmasının farz-ı kifaye olduğu kanaatine varmışlardır. Mümin, iyiliğin temsilcisidir. Bir yandan davranışlarıyla iyiliği yaşatırken, diğer yandan da hikmetli bir dille, güzel öğütle, doğru bilgiyle çevresini iyiliğe davet eder.
Not: Alıntıdır (Diyanet takvimi 15.05.2022)

Yazıda geçen ayet:
Âl-i İmrân suresi 104. ayet
Arapça:
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Okunuşu:
Velteküm minküm ümmetüy yed’une ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münker ve ülaike hümül müflihun
Anlamı:
Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir