El Cebbar (c.c.) Zikri Faziletleri Ve Faydaları

Posted by

El-Cebbâr (c.c.) esmasının manası : Emir ve fermanına karşı konulamayan, kırılanları tamir eden, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, her şeyde hükmünü kayıtsız, şartsız yürüten, istediğini zorla yaptırabilen demektir.

El-Cebbâr : الجبّار 

Fazilet ve faydaları :
Eksik olan bir şeyin tamamlanması için :
El- Cebbar
* Her gün 206 kere ” Ya Cebbâr celle celâlühû ” zikrine devam eden herkes tarafından sevilir, her yerde sözü geçer.
* Her gün 296 kere ” Ya Melîk, Ya Cebbâr celle celâlühû ” zikrine devam eden, her işinde başarılı olur.
* Her gün 1306 kere ” Ya Cebbâr, Ya Zeü’l-Celâli Ve’l-İkrâm celle celâlühû ” zikrine devam edenin rızk ve kısmet kapıları açılır.
* Zalimin zulmünden kurtulmak isteyen bir kaç gün içinde 42436 kere ” Ya Cebbâr celle celâlühû ” derse maksadı hasıl olur.
* Her gün 824 kere ” Ya Cebbâr celle celâlühû ” zikrine devam edenlere, düşmanları kötülük yapamaz.

El-Cebbar semasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir sayısı :
Ebced değeri ve zikir sayısı ; 206
Zikir günü ; Salı.
Zikir saati ; Merih (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)
Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir) : Sol göğüs, Akciğer, Omurga, atardamarlar ve guatr.
Gezegeni : Mars.
Hangi burç üzerinde etkili : Koç.

İçinde El-Cebbar İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :
1-) Haşr suresi 23. ayet
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
Okunuşu :
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).
Anlamı :
O Allah ki; O’ndan başka İlâh yoktur, Melik’tir (hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir), Mü’mindir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), Azîz’dir (yücedir), Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır). Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir (uzaktır).
2-) Kaf suresi 45. ayet
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ
Okunuşu :
Nahnu a’lemu bi mâ yekûlûne ve mâ ente aleyhim bi cebbârin fe zekkir bil kur’âni men yehâfu vaîdi.
Anlamı :
Onların ne söylediklerini, en iyi Biz biliriz. Ve sen onların üzerine, cabbar (zorlayıcı) değilsin. Öyleyse Benim vaadimden (vaadettiğim cezadan, azaptan) korkanları Kur’ân ile ikaz et.
3-) Meryem suresi 32. ayet
وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
Okunuşu :
Ve berren bi vâlidetî ve lem yec’alnî cebbâren şakıyyâ(şakıyyen).
Anlamı :
Ve anneme karşı birr sahibi olmayı (emretti). Ve beni, cebbar (zorba) şâkî kılmadı (yapmadı).
4-) Şuara suresi 130. ayet
وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ
Okunuşu :
Ve izâ betaştum betaştum cebbârîn(cebbârîne).
Anlamı :
Ve yakaladığınız zaman cebirle (zorbalıkla) yakaladınız (zulmettiniz).

Bu ismi ile Allah (c.c) :
1-)Kullarının eksik olan ibadetlerini ıslah edip tamamlar ve lütfundan tam olarak kabul eder,
2-)Kendi iradesini gerçekleştirmek için, kullarının arzularını muhatap alır ve onların arzularını artırarak iradesini infaz eder,
3-)Allah (c.c) iradesin erişilemez olandır,
4)İradesine karşı durmak isteyenleri kahreder,
5-)Kullarına irade lutfetmek de O’nun cebbâriyeti gereğidir,
6-)Allah (c.c) iradesiz de değildir. O muradını kullarına bildirmiştir,. Kullar kendi iradeleriyle hareket ederler. Ama Allah (c.c) kullarının her iradelerini infaz de edecek değildir,
7-)Kullarına irade vermesi de bu isim gereğidir,
😎Kullarının, tamahlarını artırarak kendi irade etiğini yapmalarını temin eder.

Rasûlullah Efendimiz(s.a.v) ise :
1-)
Kendi iradesini Allah’ın (c.c) iradesine uyumlu hale getirmiş, Allah (c.c) neyi murad ediyorsa onu murad eder olmuştur,
2-)İnsanlar üzerinde bir zorba olmadığını beyan etmiştir,
3-)İnsanların eksiklerini, yanlışlıkların ıslah ederek düzeltir ve tamamlamaya çalışır
4-)İnanlarında birbirlerinin eksiklerini ıslah edip tamamlamalarını isterdi.

Kullara düşen ise :
1-)
Islah-ı hâl için Allah’a (c.c) müracaat etmek, başka kapılara gitmemek. Bilmeli ki o murad etmezse gayrın ıslahı mümkün olmaz,
2-)İnsanların, söylediklerine itibar ettiği, sözünü dinlediği, dinlemek zorunda kalacağı mânevî saygınlık kazanmak,
3-)İnsanların eksiklerini gidermeğe çalışmak, derecelerini, bilgilerini yükseltmek, hallerini ıslah etmek,
4-)İnsanlardan bir şey beklemeyerek hep vererek, sözü dinlenilir, etki altına alınamaz, üzerinde söz sahibi olunamaz bir seviyeye ve otoriteye ulaşmak,
5-)İnsanların eğitiminde, iradelerini istikamet üzere geliştirmelerini temin etmek, farzlara müdahale etmemek, büsbütün de salıvermemek, baskıcı olmamak. Allah’ın (c.c) muradını erişebilecek tek murad olarak kabul edecek bir hale getirmek…
6-)İnsanlara zorba davranışlarda bulunmamak, isteklerimizi onlara, isteklerini de alarak, kazanarak uygulamalarını temin edecek bir tarzın sahibi olmak.

64
Çocuk ağlamasının def’i için
وَ اَسْئَ لُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا Ve es’elüke biesmâike
Yâ Ğaffâr
Yâ Settâr
Yâ Kahhâr
Yâ Cebbar
Yâ Sabbâr
Yâ Razzâk
Yâ Fettâh
Yâ ‘Allâm
Yâ Vehhâb
Yâ Tevvâb
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey çok affeden Gaffar,
Ey bütün ayıpları örten Settar,
Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar,
Ey istediğini zorla yaptıran Cebbar,
Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar,
Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak,
Ey her şeyi hikmetle açan Fettah,
Ey her şeyi çok iyi bilen Ahham,
Ey bol bol hediyeler veren Vehhab,
Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

2 comments

  1. El Cebbar ismini kağıda yazdığında ve onu üstünde taşıdığında, herkez tarafından saygı ve sevgi görüyormuşsun.Kağıda kaç kere yazıp üstümüzde taşımalıyız ve arapça mı türkçe mi yazmalıyız…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir