Ekber

Posted by

Ekber: Daha büyük, en büyük.

Ekber-i Kebâir ile ilgili hadis:
Ekber-i kebâir; bir şeyi Allahü teâlâya ortak etmek, adam öldürmek, anaya, babaya karşı gelmek, yalancı şahitlik yapmaktır. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)

Ekber ile ilgili kelimeler:
Ekber-i Kebâir (Mubikat-ı seb’a): En büyük günah.
Alem-i ekber: En büyük alem. Kainat.
Allahu ekber: İslam dini inancında Allah tektir ve Allah her şeyden üstündür.
Cihad-ı ekber: Nefis ile mücadele.
Dübb-ü ekber: Büyük ayı tabir edilen, kutup yıldızı ile beraber etrafındaki yedi yıldız.
Fıkh-ı ekber: Yüksek fıkıh. Dini bilgilerin en mühim olanı. İmana dair ilim.
Gaza-yı ekber: Din uğrunda kafirlerle yapılan büyük muharebe.
Hadd-i ekber: Bir hükmün veya neticenin mahmulü, yani sıfatı veya hali, oluşu. Büyük kaziye.
Hades-i ekber: Fıkıh; Taharet-i kübra ile, yani gusül abdesti ile giderilen taharetsizlik halidir.
Hasm-ı ekber: En büyük düşman olan şeytan.
Îd-i ekber: Arefesi Cuma gününe rastlayan Kurban Bayramı.
Mecma-ı ekber: En büyük toplanma yeri. Mahşer.
Mürşid-i ekber: En büyük mürşit. Kur’an-ı Kerim veya Hazret-i Peygamber (a.s.m.).
Ekâbir: En büyükler. Pek büyükler. Devlet ricali. Rütbece büyük olanlar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir