Ehliyet

Posted by

Ehliyet: Yetki, elverişlilik, liyakat, yeterlilik
1-) Uzluk, ustalık, yeterlik.
2-) Bir kimseye, belli bir konuda yeterli olduğunu belirtmek için ilgililerce verilen belge.

Ehliyet ile ilgili hadisler:
1-) Ebû Musa (r.a.) rivayet ediyor ki: Resulullah (s.a.v.) buyurdular: “Bize göre sizin hainlikte en ileri gideniniz, ehli olmadığı halde bizden iş isteyeninizdir.” (Teberani Kebir)
2-) Enes (r.a.) Resulullah’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Kur’an ehli, ehlullahtır.” (Hatib’in tarihinden)
3-) Müslümanların, ferdin tek başına yürütemeyeceği işleri yürütmek ve hakları korumak için bir idareci seçmeleri elzem ve zaruridir. Yönetici zahir olmalıdır. Gizli saklanmış veya beklenen (muntazar) değil. Ama yönetici ehliyetli, dirayetli ve idareyi başaracak kabiliyette olmalıdır. (Akaid-i Ömer En-Nesefî)

Ehliyet ile ilgili kelimeler:
Ehliyet-i Vücûb: İnsanın, lehine ve aleyhine olan hakların doğmasına elverişli olması.
Ehliyet-i Edâ: Şahsın dinen geçerli olacak şekilde iş yapabilmeye elverişli olması.
Fiil ehliyeti: Hukukta; Bazı şartları taşıyan kişiler için kullanılan aktif bir ehliyet türüdür. (tam ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler ve sınırlı ehliyetsizlikler olarak sınıflandırılır.)
Stajyer ehliyet: Stajyer sürücülerin ehliyetlerine verilen isimdir.
mahdut ehliyet (sınırlı yeterlik): Yaş küçüklüğü, kocamışlık ya da akıl hastalığı nedenlerinden dolayı, suç kavramı ve bir eylemin cezayı gerektireceği bilincine iye olmama.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir