Ehl-i Kıble

Posted by

Ehl-i Kıble

Kâbe’ye yönelerek namaz kılmanın farz olduğunu kabul edenler Ehl-i Kıble olarak nitelendirilmiştir.
Farklı mezhep mensuplarının sadece kendini doğru yolda görüp diğerlerini İslam dairesinin dışına çıkarmaması için alimler iman dairesi içinde kalmanın asgari müştereklerini belirleme ihtiyacı hissetmişlerdir. Buna göre bir kimse Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in O’nun elçisi olduğuna inanıyor ve İslam’ın temel hükümlerini de kabul ediyorsa İslam dairesi içinde sayılır. Kâbe’ye yönelerek namaz kılmanın en faziletli amel olduğunu belirten, namazın kişiyi şirk ve inkardan koruduğunu, hatta namazı terk edenlerin inkara sürüklenebileceğini haber veren hadislere (Müslim, Îmân, 134) göre namaz kılmak alimlerce İslam’ın ayırıcı vasfı ve Müslümanların asgari müştereği olarak kabul edilmiştir.
Ehl-i Kıble tabiri, farklı mezheplere bağlı bütün Müslümanları bir çatı altında toplar. Ehl-i Sünnet’e göre Ehl-i Kıbleye mensup kimseler tekfir edilemezler.

Not: Alıntıdır (Diyanet takvimi 14.11.2021)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir