Edip

Posted by

Edîb:
1-) Edebiyatçı. Güzel ve san’atlı söz söyleyen veya yazan.
2-) Edebli, terbiyeli.
3-) Güzel hasletleri kendinde toplayan, haddini bilen.

Edib ile ilgili kelimeler:
Edibane:
1-) Terbiyeli, nazik. Edibe yakışır, terbiyeli bir surette.
2-) Edebiyatçıya yakışır biçimde. Edebiyatçı gibi.
Edibe:
1-) Terbiyeli, saygılı, nazik kimse.
2-) Edebiyatla ilgilenen kimse.
Edib-i bî-müdanî: Eşsiz edebiyatçı.
Tıfl-ı edîb:
1-) Terbiyeli çocuk.
2-) Edebiyatla uğraşan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir