Edille

Posted by

Edille: Deliller, işaretler. Alametler. Rehberler. İspat vasıtaları.

Edille ile ilgili kelimeler:
Edille-i Şer’iyye: İslam hukukunun kaynakları. [Edille-i şer’iyye dörttür: Kitap (Kuran-ı kerim), Sünnet (Peygamber efendimizin söz, fiil ve takrirleri, bir iş yapılırken görüp de ona mani olmadıkları şeyler), İcma (müctehid alimlerin dini bir işin hükmünde söz birliği etmeleri) Kıyas (hükmü bilinmeyen bir şeyi hükmü bilinene benzeterek anlamak)]
Edille-i akliye: Akıl ile bulunan ispat vasıtaları, akli deliler.
Edille-i asliye: (Bak: Edille-i erbaa)
Edille-i erbaa (Edille-i şer’iye): Fıkıhta; Fıkıh ilminin istinat ettiği deliller: [Kitap (yani Kur’an-ı Kerim’deki deliller), sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha. (Usul-ü erbaa ve edille-i asliye tabirleri de aynı manada kullanılır.)]
Edille-i katı’a: İtiraz edilmeyecek derecede kat’î ve sağlam deliller.
Edille-i kaviyye: Sağlam deliller.
Edille-i tâliye: Hukuk: Örf, adet, teamül, istishab, asıl ve amel, maslahat-ı mürsele, kaide-i külliye, âsâr-ı sahabe ve âsâr-ı kibar-ı tabiîn gibi deliller.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir