Ebleh

Posted by

Ebleh: Alık, aptal, budala, akılsız, ahmak.

Ebleh ile ilgili kelimeler:
Eblehâne: Akılsızca, akılsız olana yakışır şekilde.
Ebleh-firib: Akıllı olanları değil ancak ahmakları aldatabilen.
Eblehiyet: Eblehlik.
Eblehleşmek: Ebleh bir durum almak, bönleşmek, ahmaklaşmak.
Eblehlik: Ahmaklık, bönlük, alıklık, aptallık, belahat.
Eblehi: Ahmaklık, saflık, bönlük.
Eblehiyyet: Ahmaklık, eblehlik, bönlük, salaklık, saflık, kalın kafalılık.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir