Ebdal

Posted by

Ebdâl (Ricâlü’l-Gayb) (Abdal): Dünyanın nizamı, düzeni ile vazifeli olup, Allahü teâlânın insanlardan gizlediği büyük zatlar. Biri vefat edince, yerine başkası getirildiğinden bu isimle anılmışlardır. Bunlara Ricâlü’l-Gayb da denir.
1-) Evliyadan, ziyade nuraniyyet kazanmış olanlar.
2-) Evliya zümresinden bir cemaat.
3-) Arapçada halkın lüzumlu işlerinin tasarrufuna memur bir cemaate denir.
4-) Afganistan’da yaşayan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse.
5-) Anadolu’daki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse.

Ebdal ile ilgili hadis:
1-) Ümmetim arasında her zaman kırk kişi bulunur. Bunların kalbleri İbrahim’in (aleyhisselâm) kalbi gibidir. Allahü teâlâ onların sebebi ile kullarından belaları giderir. Bunlara Ebdâl denir. Onlar bu dereceye namaz ve oruç ile erişmediler. İbn-i Mes’ûd radıyallahü anh; “Yâ Resûlallah! Ne ile bu dereceye ulaştılar?” diye sorunca; “Cömertlikle ve müslümanlara nasihat etmekle eriştiler” buyurdu. (Hadîs-i şerîf-Hilyet-ül-Evliyâ)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir