Ebced hesabı

Posted by

Ebced Hesâbı:Ebced rakamları denilen alfabetik bir sayı sistemini kullanarak, kelime, cümlecik veya cümlelerin sayısal değerini hesaplama ve bunlardan anlamlar çıkartma işlemidir.

Ebced ile ilgili kelimeler:
Ebcedhan: Ebced okuyan. Mektebe yeni başlayan, acemi.
Ebced hesabı: Elmalı Tefsiri sh: 3956’da Molla Cami Merhumdan şu tarihi nakil vardır: Kuran-ı Kerim’in 34’üncü sure, 15’inci ayetinde (Beldetün Tayyibetün:”İyi bir beldedir” ifadesi ile İstanbul kastedilmiştir ve İstanbul’un fetih tarihi bu cümlenin ebcedi ile haber verilmiştir.) diye gösteriliyor: Bu cümledeki harfleri sıra ile hesap ederek şu neticeyi görmekteyiz: 2 + 30 + 4 + 400 + 9 +10 + 2 + 400 = 857 hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul’un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri zamanında miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir.

29. Mektub Rumuzât-ı Semaniyede : Kuran-ı Kerim’in 108. Suresinde: ebcedi makamı 857 olarak, aynen “Beldetün Tayyibetün” gibi İstanbul’un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor.

Bundan başka, Fetih Suresinde ayetinin, Sultan Mehmet Fatih’in Uzun Hasan’a galip geldiği tarih 878 olarak görülmektedir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir