Düşmanın kalbini yumuşatmak için okunacak dua

Posted by

Düşmanın kalbini yumuşatmak için okunacak dua
Zalim bir düşmanın kalbini yumuşatmak ve düşmanlığına son vermek için Öğle namazını kıldıktan sonra iki rekat hacet/dilek namazı kılındıktan sonra 50 defa aşağıdaki ayet okunduktan sonra niyet zikredilirse düşmanın düşmanlığı sevgi ve dostluğa dönüşür.
Dua:
Yâ Vâhidül bâkî evvelü külli şeyin ve âhiruhû
Anlamı:
Ey ezelî, ebedi, bakî, daim ve vahid olan Allah’ım! Zuhuru esma ve sıfatı vâhidiyetin tecellisiy-le zahir olan eşyanın evveli ve ahiri Sensin. Rüculan sanadır.

Cenâb-ı Şeyhül Ekber (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
1-) Bir kimseyi kötü düşünceler ve hayaletler istilâ etse; bu illet sebebiyle düşünce ve
hayretle kalıp bir amele (işe) mübaşeret ve din ve dünya işleri ile iştigal edemeyip
hâli perişan olsa; malihulya (hayal kurma, olmayacak şeyler arzulama, kötü kötü
düşüncelerde bulunma) ve delilikle karşı karşıya bulunsa; bu illet-den kurtulmak için
bütün vakitlerde bu ismi şerifi çok çok okusa; Allah’ın izniyle o dertlerden uzak
olur.
2-) Eğer düşmanlarının şerrinden ve diğer eziyet veren şeylerden korkusu olsa; öğle
namazından önce gusül edip öğle namazını kıldıktan sonra 50 kere bu şerefli ismi
(duayı) okusa; bütün korkulardan korunmuş ve kurtulmuş olur.
3-) Bir kimse bir yerde yalnız kalıp korksa bu ismi 70 kere okusa; o korkudan emin olur. Allah’ın izniyle..
4-) Eğer bir kimse riyazât-ı kâmile ile bir halvette günde 7000 kere okusa; Tevhidin
sırlarını anlar. Allah’ın İzniyle .
5-) Bir kişinin fikri hayâli kendine galip olsa; bu düşünce zahmetinden gözüne uyku
girmese; bu şerefli ismi okusa bu zahmetten kurtulur.
6-) Eğer bir kimse yoksul olsa, Yahut bir kimseden korkusu olsa; düşmanı kendisine
galip olsa; öğle namazım kıldıktan sonra 50 defa bu ismi (duayı) okusa düşmanı
dost olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir