Düşman şerrinden ve fenalıklarından korunmak için okunacak dua

Posted by

Düşman şerrinden ve fenalıklarından korunmak için okunacak dua:

Her sıkıntılı anlarda bu duayı okuyan kısa zamanda dar boğazdan kurtularak selamet ve emniyete kavuşur. Borçlu ise borcunu ödeme gücü elde eder. Hasta ise hastalığına şifa bulur. İşlerinde başarıya ulaşır.

Bismillâhirrahmânirrâhim
Yâ Allah, yâ Allah, yâ Allah, yâ Hannan, yâ Mennan, yâ Deyyan, yâ Gufran, yâ Sultan, yâ Bürhan, yâ Müstean, yâ Kerim, yâ Hayye yâ Kayyum, yâ Muğise veya gayasel müsteğisine eğisni, yâ Mücibel mudtarrin hallisni yâmügire ecirni bi lutfike ve keremike bi cahi seyyidina Muhammedin aleyhissalatü vesselam.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir