Duaların tamamını kapsayan dua

Posted by

Duaların tamamını kapsayan dua
Ebu Ümame(ra):”Ya Resulellâh !Siz çok dua ediyorsunuz,onlardan hafızamda bir şey kalmıyor.”dedi.
Bunun üzerine peygamber efendimiz şöyle buyurdu:”Sana bütün duaları içine alan bir dua öğreteyim de bu duayı okursunuz.”buyurdu.

Arapça:
Resim 1
Okunuşu:
“Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müsteân, ve aleyke’l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”
Anlamı:
“Allah’ım! Peygamber’in Muhammed (s.a.v.)’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed (s.a.v.)’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir