Duaların kabulü için okunacak dua

Posted by

Duaların kabulü için “Kaside-i Bürde’nin 36. ncı beyt.” Çok makbuldür
Asırlardır okuna gelen ve onlarca şerhi yapılan bu kıymetli eser evliyadan İmam Buseyri Hazretleri tarafından felç halinde yatakta iken yazılmıştır. Rasulullah Efendimizi rüyasında görmüş. Efendimiz kendisine sırtındaki hırkasını çıkartıp giydirmiştir. Uyandığında felç hastalığından tamamen iyileştiği görülmüştür.
Kaside-i Bürde’nin her beyti ayrı bir istek için okunmaktadır.. 36. ncı beyti de bir isteğin olması ve duanın kabulü için okunmaktadır.

Abdestli okumak, kıbleye dönmek ve doğru okumak gerekmektedir.
Her okuyuşta;
“Mevlâ’ya salli ve sellim dâimen ebeda. Alaa habibike hayri’l-halki küllihimi…” okunur.

36. ncı beyt : (1001 ) defa bir oturuşta okunur.

“Hüvel habîbüllezî türcâ şefâ’atühüü.” Li külli hevlin minel evhâli muktehımin.”

Kaynak : Dua Kitabı (Abdülkadir Dedeoğlu) bu kitap, talebelere, hocalara, şifa arayanlara, tasavvuf erbabına ve cemiyet idare edenlere.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir