Duada ellerin durumu nasıl olmalıdır?

Posted by

Duada ellerin durumu nasıl olmalıdır?

Duada avuçlar yukarıya gelecek şekilde elleri açmak, istek ve niyazın anlamına uygun bir haldir. Ellerin yukarıya, göğe doğru kaldırılması Allah’ın gökte oluşundan değil, göklerin yücelik ve azameti temsil etmesi sebebiyledir. Resûlullah (s.a.s.), dua ederken bazen koltuklarının beyazlığı görünecek kadar ellerini kaldırırdı (Buhârî, Deavât, 23). Hz. Peygamber buyuruyor ki; “Allah’a avuçlarınızı yukarıya getirerek dua edin, ellerinizin tersini değil. Duayı bitirdiğinizde de ellerinizi yüzünüze sürün.” (İbn Mâce, Dua, 13) Ancak Hz. Peygamber’in, bela ve musibetler sırasında avuçları yere bakacak şekilde dua ettiği de rivayet edilmiştir. Resûlullah’ın ellerini kaldırmadan da dua ettiği rivayet edilmiştir.
Duada normal olarak omuz hizasına kaldırılan ellerin arası normal aralıkta tutulur. “Peygamber (s.a.s.), dua sırasında ellerini bir araya getirdi” şeklindeki rivayet, “ellerini bir hizada tuttu; biri aşağıda, biri yukarıda değildi diye yorumlanmıştır. Ellerin birleştirilmesi de mümkün ancak bu konuda taassup göstermemek gerekir.

Not. Alıntıdır (Diyanet takvimi 27.10.2021)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir