Dua okumakla fakirlikten nasıl kurtulunur ?

Posted by

Dua okumakla fakirlikten nasıl kurtulunur ?

Dinimiz çalışarak kazanmayı emretmektedir. Hazreti Ömer, “Çalışın, kazanın, çalışmadan rızık beklemeyin! Allahü teâlâ gökten para yağdırmaz) buyurdu.
Hazret-i Lokman Hakim de, “Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır” buyurdu.
Rızık için endişe etmemeli! Kur’an-ı kerimde, (Her canlının rızkı Allah’a aittir) buyuruldu. (Hud suresi 6. ayet)

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
En güzel rızık, helale, harama dikkat edilerek alın teri ile kazanılandır. (Nesai)
İbadet on kısımdır, dokuzu çalışıp helal kazanmaktır. (Deylemi)
Rızık için üzülme, takdir edilen rızık seni bulur. (İsfehani)
Ana-babaya, evlada bakmak, kimseye muhtaç olmamak için çalışmak cihattır. (İ. Asakir)
İhtiyacını halka açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allah’a arz eden, ihtiyaçtan kurtulur. (Hakim)
Şu duayı okuyan fakirlikten kurtulur demek, o dua kabul olmuşsa, ona bir çalışma kapısı açılır veya ummadığı yerden rızka kavuşur demektir. Hastalığı için dua eden de şifaya sebep olan ilaca veya başka bir sebeple sıhhate kavuşur. Çalışmak rızkı artırmaz. Rızkı veren Allahü teâlâdır. Çalışmak sebebe yapışmaktır. Sebeplere yapışmak sünnettir.
Kur’an-ı kerimde, “Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve rızkını ummadığı yerden gönderir” buyuruldu. (Talak suresi 2 ve 3 ayetler)
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Ömrüm uzun, rızkım bol olsun diyen, akrabasını ziyaret etsin, görüp gözetsin! (İ. Ahmed)
Sabah uykusu rızka manidir. (Beyheki)
Allah korkusunu sermaye edinen, rızka ticaretsiz ve sermayesiz kavuşur. (Taberani)
Eve girerken “İhlas” suresini okuyan, fakirlik görmez. (T. Kurtubi)
Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allah’ü teâlâ işini kolaylaştırır. (Şir’a)
Günde yüz kere, La ilahe illallah, el-melikül hakkul mübin, Muhammedün Resulullah, sadikul vâdil emin diyen, fakirleşmez, zenginleşir, kabirde kendisine yoldaş olur, Cennetin kapısını da açmış olur. (Hatib)
Rızka kavuşan çok hamd etsin! Rızkı azalan istiğfar etsin! (Hatib)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir