Dini terimlerin kısaltılmış hali hangi anlama geliyor

Posted by

Dini terimlerin kısaltılmış hali hangi anlama geliyor?

(a.s), (s.a.v), (c.c), (r.a), (k.s) gibi kısaltmaların ve namazda söylediğimiz essalamü aleyküm ve rahmetullah, Allahuekber, sübhanallah, elhamdülillah kelimelerinin anlamları nedir?..

(c.c.) celle celaluhu : Cenab-ı Allah’ı i’la etmek ve yüceltmek için kullanılır. O’na mahsustur.

Celle : “Celil oldu, celil olsun” meâlinde ve “Celle Celâluhu” diye, Allah İsm-i Celali işitildiği veya anıldığı anda, tâzim makamında söylenir.

Celil : Celâlet ve celâdet sâhibi. Azîm, mertebesi yüksek.

Celal : Nihâyet derecede büyüklük. Azamet.

(s.a.v.) veya (s.a.s.) sallallahu aleyhi ve sellem : Peygamberimize salat ve selam olsun, peygamberimize mahsus bir duadır.

(r.a.) (r.anh.) radiyallahu anh : Allah ondan razı olsun. Sahabeler ve bazı büyük zatlar için söylenir.Ashâb-ı kirâm’dan bir zatın ismi anıldığı zaman söylenen Allâhü Teâlâ O’ndan razı olsun manasında dua ve saygı ifadesidir. İki zat için Radıyallâhü Anhuma, ikiden çok zat için Radıyallâhü Anhum denir.

R.A. (R.Anha) Radıyallâhü Anha : Hanim sahabilerden birinin ismi anıldığında söylenen Allâhü Teâlâ O’ndan razı olsun manasında dua ve hürmet ifadesidir. İki hanım sahabi için Radıyallâhü Teâlâ Anhuma ve ikiden çok hanım sahabi için Radıyallâhü Anhunne denir.

Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecmaîn : Yine Ashâb-ı kirâm’ın isimleri anılınca söylenen; Allâhü Teâlâ’nın rızası onların üzerine olsun manasında dua tazim ifadesidir. Bir zat için Rıdvânullahi Teâlâ Aleyh, iki zat için Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhima söylenir.

(k.s.) kuddise sirruhu : Allah’a onun sırrını mukaddes etsin. Veliler için kullanılır.Bir evliyadan bahsedilince, sırrı mübarek olsun manasında söylenen bir dua ve hürmet ifadesidir. İki evliya için Kuddise Sirruhuma, ikiden çok evliya için Kuddise Sirruhum denir.

K.S. Kaddesallahü sirruh : Çoğul olarak Kaddesallahü esrarehüm de denir. Allah (c.c.) sırrını veya sırlarını takdis etsin demektir.

(a.s.) aleyhis selam : Selam onun üzerine olsun. Peygamberlere mahsustur. Allahü Teala’nın selamı O zatın üzerine olsun demektir. Daha çok diğer Peygamberler ve Dört Büyük Meleğin adı geçtiğinde söylenir. İki zat için aleyhimesselâm, daha çok zat için aleyhimüsselâm kullanılır.

Aleyhissalâtü Vesselâm : Peygamberler bilhassa Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi şerifi geçtiğinde söylenen salât ve selam onun üzerine olsun manasına gelen dua ve saygı ifadesidir. İki zat için aleyhimesselâm daha fazla için aleyh imussalatü vesselam denir.

Aleyhimürrıdvân : Ashâb-ı kirâm’dan söz edildiğinde Allah (c.c.)’nun rızası onların üzerine olsun anlamında kullanılan dua ve hürmet ifadesidir.

RH (R.hA) Rahimehullah : Allâhü Teâlâ’nın rahmeti O’nun üzerine olsun anlamındadır. Daha çok Ashâb-ı kirâm’dan başka İslam Büyüklerinden birisinin ismi anıldığı zaman söylenir. İki zat için Rahimehumallah daha çok zat için, Rahimehumullah denir.

Rahmetullahi Aleyh : Daha çok din büyüklerinden birinin ismi anıldığı zaman Allâhü Teâlâ O’na rahmet eylesin manasına gelen duadır. İki zat için Rahmetullahi Aleyhima, daha çok zat için Rahmetullahi Aleyhim denir.

(r.h.) rahmetullahi aleyh : Allah ona rahmet etsin. Mümin ölülere denir.

Hz. Hazreti : Hazret kelimesi yüceltmek için kullanılır. Bu nedenle Allâhü Teâlâ’nın sevdiği ve müminlerin saygı duyduğu bütün zatlar için kullanılabilir.

Sübhanalah : Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf(sıfatlanmış)tır.

Elhamdülillah : Hamd Allah’adır.

Allahü ekber : Allah en büyüktür.

Essalamü aleyküm ve rahmetulullah : Allah’ın rahmeti ve selameti üzerinize olsun.

Azze ve Celle : Allah (c.c.) Aziz ve Celildir (Yücedir) demektir.

Tebareke ve Teala : Allah (c.c.) Yücedir ve noksanlıktan münezzehtir (uzaktır) demektir.

Allâhü Teâlâ’nın ismi şerifi söylendiğinde, işitildiğinde, yazıldığında Sübhânallah, Tebarekallah, Azzeismuh, Cellekudretuh veya Teala gibi saygı ifadelerinden birini söylemek, yazmak; ilkinde vacip, tekrarında ise müstehaptır yani iyidir.

Aleyhissalâtü Vesselâm : Peygamberler bilhassa Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi şerifi geçtiğinde söylenen salât ve selam onun üzerine olsun manasına gelen dua ve saygı ifadesidir. İki zat için aleyhimesselâm daha fazla için aleyh imussalatü vesselam denir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir