Dilek ve duaların kabulü için çok etkili dua tertibi”Yâ Latif Esması”

Posted by

Bu duayı uygulayan kimsenin meşru ve makul olan her türlü dileği kabul olur.
Kısmet ve rızkı çoğalır.
Bu ismi şerife devam eden kimse çok kısa zamanda kendisine gelen ihsanlara kendi de şaşar.
Bekarsa evlenir.
Borçlu ise borcundan kurtulur.
Fakir ise refah ve bolluğa kavuşur.
Haksız yere hapse girdiyse kısa zamanda kurtulur.Bu duaya 6 hafta devam edilir.
Birinci hafta;Sabah ve akşam (1000) defa ” Yâ Latif celle celalühü” okunur.Ardından (500) defa aşağıdaki salavat okunur.Bir  hafta bu şekilde okunur.Yani sabah  akşam 1000 Ya latif c.c ardından aşağıdaki salavat 500 defa okunur.
(Esselatü vesselamü aleyke Ya seyyidi,ya Rasulullah.Huz bi yedi kallet hileti,edrikni bi lutfike ve keremike ya sahibel lütfu vel ihsan.Ya rahmeten lil alemin.”
İkinci hafta yine sabah akşam
(1000) Yâ Latif c.c okunur ardından (600) salavat okunur.
Üçüncü hafta sabah akşam
(1000) Ya Latif c.c ardından (700) salavat okunur.
4 ncü hafta sabah akşam (1000) Ya Latif c.c ardından(800)  salavat okunur.
5 nci hafta sabah akşam (1000) Ya Latif c.c okunur ardından(900) salavat okunur.
6 ncı hafta sabah akşam (1000) Ya Latif c..c okunur ardından(1000) salavat okunur.

Kaynak:Gizli ilimler ansiklopedisi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir