Dileğin, arzuların kabulü için okunacak dua

Posted by

Dileğin ve arzuların kabulü için okunacak dua

“Lâ ilâhe illallâhu Hâlimül Kerîm. Sübhânallâhi Rabbil arşil azîm. Elhamdülillâhi Rabbil âlemin. Es’elüke mücibâti rahmetike ve azâmi mağfiretike, vel ismete min külli zenbin, vel ganimete min külli berrin, vesselâmete min külli ismin, lâ teda’lî zenben illâ ğafertehu, velâ hemmen illâ ferrectehu, velâ hâceten hîne leke ridan illâ kadaytehâ, yâ Erhamerrâhimîn.”
Anlamı :
“Allah’tan başka ilah yoktur, ancak Halim ve Kerim olan O’dur. Arşın Rabbi olan Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ve kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Senden rahmetinin icabını ve mağfiretinin şümulünü isterim Allah’ım. Her günahtan korunmayı ve her ganimete ulaşmayı dilerim. Her günahtan uzak kalmak isterim. Bana hiçbir günah bırakma, bağışla, hiçbir sıkıntı bırakma, hepsini al. Senin yanında bulunan hacetimi kaza (kabul) eyle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Not : Bu dua iki rekat namaz kıldıktan sonra sağlam bir niyet ve kuvvetli bir inançla en az üç defa okunmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir