Devr

Posted by

Devr (devir-iskat):
Vefat eden bir Müslümanın sağlığında kılamadığı namaz, tutamadığı oruç ve veremediği zekat gibi borçlardan kurtulması için birkaç fakirin kendilerine ölünün vasi veya velisi tarafından verilen fidyeyi alıp, gönül rızasıyla tekrar geri vermek suretiyle yapılan muamele.
1-) Dönme, bir şeyin etrafını dolaşma. Dönüp dolaşma.
2-) Nakil, aktarma.
3-) Bir şeyi, başkasına teslim etme.

Devr ile ilgili kelimeler:
Devr-i âlem: Dünya seyahati, dünya gezisi, dünyayı gezmek.
Devr-i bâtıl: Kısır devir. Bir hükmü ikinci bir hüküm ile, bunu da birincisi ile isbatlamaya çalışma yolu.
Devr-i devlet: Devlet zamanı, saadet nöbeti.
Devr-i dil-ârâ: Gönlü hoş eden devir, en hoş zaman.
Devr-i ebvâb: Kapı kapı gezip dolaşma.
Devr-i esâtîr: Mitoloji çağı.
Devr-i felek: Zaman, talih, kader.
Devr-i gül: Gül mevsimi.
Devr-i hindî: Müzikte: Türk müziğinin küçük usullerindendir.
Devr-i isnâ-aşerî: Oniki hayvan adlarıyla sayılan on iki yıllık devir.
Devr-i kamerî: Bir ay içinde ayın dolaşması.
Devr-i kasır (Devre-i kasire) Fizik: Kısa devre.
Devr-i kebir: Müzikte: Türk müziğinin büyük usullerindendir.
Devr-i lâle: Lâle devri, lale mevsimi, lale zamanı.
Devr-i mihnet: Dünya, cihan, küre-i arz.
Devr-i râbi’: Eski takvimlerde uğurlu ve uğursuz günler devri olup on iki gündür.
Devr-i revân: Müzikte: Türk müziğinin, küçük usullerindendir.
Devr-i sâbık: Bir önceki hükümet. Geçmiş devir. Padişah devri.
Devr-i tefrih: Kuluçka devri.
Devr-i terakkî: İlerleme devri.
Devr-i tûrân: Müzikte: Türk müziğinin küçük usullerindendir.
Devr-i Veledi (Sultan Veled devri): Mukabele günü sema başlamadan önce şeyh önde, dedeler kıdem sırasıyla arkada olduğu halde semahanenin dairesi içinde ve halka şeklinde görünmek suretiyle üç defa yapılan dolaşma.
Devr-i zaman (Devr-i felek): Tali, kader. şans.
Devr ü teslîm:
1-) Biri, bir işi tamamıyla başkasına vererek o işten çekilme.
2-) Zaman, çağ.
3-) Bir zamanın bölündüğü kısımlardan her biri.
4-) Baştan sonuna kadar okuma.
5-) Tasavvufta: Dünyaya gelme, (nüzul) ve tekrar geldiği yere dönme (urûç) hali.
6-) Müzikte: Bir müzik üzerinde, her ölçüye verilen isim olup umumiyetle büyük ölçüler ve peşrevler için kullanılır.
Merkez-i devr: Hareket eden bir cismin, etrafında devrettiği nokta.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir