Devletin bakası için okunacak dua

Posted by

Devletin ve nimetin yok olmaması için dua:
Arapça:
devletin-ve-nimetin-yok-olmaması-için-dua 5
Okunuşu:
(Bismillâhirrahmânirrahîm,
Allahumme innî eûzü bike min zehâbil devleti ve tağyir i’n ni’meti ve tah-vîlil afiyeti ve galabetişşekâveti alessaâdeti.
Allahamme innî es ’elüke ziyâdeten fil ilmi ve bereketen firrızkı ve sıhha-ten fil bedeni ve tevbeden kablel mevti ve râhaten indel mevti ve mağfireten ba ’del mevti ve necâten minennâri, yâ azîzü yâ gaffânı, yâ rahîmü yâ bârrü.
Allahumme ecirnâ minennâri biaffike yâ mücîbü. Ve edhilnel cennete ma ’al ebrâri. Allahumme ’ğfirlenâ cemîan. Verhemnâ cemîan ve edhilnel cennete cemîan ve teveffenî müslimen ve elhıknî bissalihîne, ve selâmürt alel mür-selîne vel-hamdülillâhi rabbil âlemine.)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir